Möt Sveriges första riksarkitekt samt Malmös och Lunds nya stadsbyggnadsdirektörer – anmäl dig till Real Estate Øresund den 6 februari 2020 i Hyllie

Lyssna på framtidstankarna hos tre ledare på nya poster: Helena Bjarnegård (Sveriges riksarkitekt sedan januari 2019), Marcus Horning (Malmös stadsbyggnadsdirektör sedan augusti 2019) och Hans Juhlin (Lunds stadsbyggnadsdirektör från och med februari 2020)

Anmäl dig till konferensen Real Estate Øresund i Hyllie den 6 februari 2020.


Real Estate Øresund 2020

Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö
Datum: 6 februari 2020
Tid: kl. 09.00-17.00 med efterföljande mingel
Registrering: från kl. 08.15
Deltagaravgift: 4.795 SEK / 3.495 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och
för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.295 SEK respektive 1.695 DKK per person exkl. moms.

Klicka här för att anmäla dig till konferensen

Klicka här för att läsa konferensprogrammet


Real Estate Øresund ger dig den senaste kunskapen om fastighetsmarknaden, stadsutveckling och konjunktur i Öresundsregionen.

Lyssna på Ingka Services managing director Göran Nilsson som talar om IKEA Retails framtida utveckling där e-handel, ny teknologi, påverkan på klimatet samt intåget i städerna är viktiga faktorer.

Möt Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen och de ledande politikerna från Malmö, Lund och Helsingborg.

Träffa Soraya Axelsson som är ansvarig för Helsingborgs stadsmässa och utvecklingsprojekt H22 där staden satsar en kvarts miljard.

Hur är det att bo i en container? Lyssna på Frederik Noltenius Busck, medgrundare och direktör på Copenhagen Village, som använder outnyttjade markreserver och begagnade containrar för att skapa ett hållbart boende för studenter.

Få de senaste konjunkturnyheterna från Danske Banks chefekonom Las Olsen och Swedbank Research chef Olof Manner.

Följ med i diskussion om utvecklingen på fastighetsmarknaderna i Köpenhamn och Skåne.

Lyssna på framtidstankarna hos tre ledare på nya poster: Helena Bjarnegård (Sveriges

Real Estate Øresund |  konferens | 6 februari 2020 | Quality Hotel View i Hyllie |


Real Estate Øresund 2020

Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö
Datum: 6 februari 2020
Tid: kl. 09.00-17.00 med efterföljande mingel
Registrering: från kl. 08.15
Deltagaravgift: 4.795 SEK / 3.495 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och
för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.295 SEK respektive 1.695 DKK per person exkl. moms.

Klicka här för att anmäla dig till konferensen


När dansk-svenska Greater Copenhagens / Öresundsregionens samhällsbyggare och fastighetsaktörer träffas på Real Estate Øresund den 6 februari 2020 är det för trettonde året som Øresundsinstituttet arrangerar den uppskattade konferensen och mötesplatsen. Årets framtidstema knyter an till Öresundsbrons 20-årsjubileum.

Den 1 juli 2020 firar Öresundsbron sitt 20-årsjubileum och därför har vi gett 2020-års Real Estate Øresund ett framtidstema. Hur påverkas stadsutvecklingen av delningsekonomin och ny teknologi med artificiell intelligens, e-handel och autonoma fordon? Det finns stora utmaningar såväl när det gäller klimatet som städernas tillväxt och integration. Vi står också inför en ny våg av stora infrastrukturinvesteringar. Fehmarn Bält-tunneln ska byggas och nya fasta förbindelser över Öresund håller på att utredas. På Själland har såväl en höghastighetsjärnväg 250 km/h mellan Köpenhamn och Ringsted som Metrons cityring invigts under 2019 och just nu arbetats med ytterligare metrolinjer och en spårväg längs Ring 3. I Skåne byggs järnvägen mellan Malmö och Lund ut till fyra spår och i plan finns även utbyggnad till fyra spår fram till Hässleholm. Västkustbanan kommer på sikt att få dubbelspår längs hela sträckningen medan nya pågatågslinjer kommer att invigas. I Lund närmar sig invigningen av stadens nya spårväg.


TEMA 


Fastighetsmarknad och konjunktur
Framtidens stad

Klicka här för att läsa 
konferensprogrammet

Klicka här för att anmäla dig till konferensen


PROGRAM 

8.15 REGISTRERING OCH KAFFE

09.00 Välkomna – 2020 jubileumsår för Öresundsbron
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Jenny Andersson, senioranalytiker och biträdande chef Øresundsinstituttet
Cecilia Nebel, moderator

TEMA FRAMTIDENS STAD – DEL 1

9.25 IKEA – bygger för framtiden
Göran Nilsson, managing director Ingka Services
Med utgångspunkt från Hubhult i Malmö arbetar Göran Nilsson med IKEA Retails framtida utveckling där e-handel, ny teknologi, påverkan på klimatet samt intåget i städerna är viktiga faktorer. Ingka Group bildades av Ingvar Kamprad under 80-talet och driver som största franchisetagare 376 IKEA-varuhus på 30 marknader (varumärket och produktutvecklingen ägs av den fristående koncernen Inter IKEA Group). Dessutom utvecklar Ingka köpcentra kring varuhusen. Hittills har företaget byggt upp 44 centra i Europa, Ryssland och Kina.

10.00 Hur påverkas stadsplaneringen av ny teknik för mobilitet
Helena Olsson, chef stadsutveckling Fastighetsägarna Stockholm
Delningsekonomin, autonoma fordon, el-cyklar är några exempel på nya affärsupplägg och ny teknik som påverkar mobiliteten i städerna liksom stadsplaneringen.

10.30 KAFFEPAUS

11.00 Utvecklingen för Malmö, Lund och Helsingborg
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Mats Helmfrid (M), kommunfullmäktiges ordförande i Lund
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
Hur ser de politiska planerna ut för Skånes tre största städer under kommande år?  Vilka är de största utmaningarna?

 

TEMA KONJUNKTUR OCH FASTIGHETSMARKNAD

11.35 Fastighetsmarknaden i Köpenhamn
Morten Jensen, vd, seniorpartner, MRICS Registered Valuer, Newsec Danmark
Aktuell utveckling på fastighetsmarknaden i Köpenhamn som är fortsatt stark med många svenska aktörer och med stor nybyggnation.

12.00 LUNCH

13.00 Fastighetsmarknaderna i Malmö, Lund och Helsingborg
Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs Fastigheter
Jarl Olsson, chef fastighetsrådgivning Malmö, Catella
Ytterligare talare meddelas inom kort
Under 2019 blev rekordmånga kontorsfastigheter klara i Malmö och det finns många projekt som byggs även i Lund och Helsingborg. Hur blir utvecklingen på fastighetsmarknaden nu när signalerna om en vikande konjunktur blir allt tydligare? Nyhet för i år är att vi nyttjar vår branschkunniga publik i en marknadsenkät med hjälp av mentometer i mobilen.

13.30 Dansk konjunktur
Las Olsen, chefekonom Danske Bank
Dansk ekonomi fortsatte att växa under 2019 och först 2020 väntas en måttlig avmattning med fortsatt god sysselsättning. Hur stark är dansk ekonomi och hur märks det i Skåne?

14.00 Svensk konjunktur
Olof Manner, chef Swedbank Research
Vi befinner oss mellan hög och lågkonjunktur. Den svenska konjunkturen börjar mattas av men från en hög nivå. Hur snabb blir nedgången och hur påverkas arbetslösheten och fastighets-marknaden? Hur skiljer sig utvecklingen i Skåne från den i övriga Sverige?

TEMA FRAMTIDENS STAD – DEL 2

14.35 H22 – Helsingborg satsar kvarts miljard på att lösa framtidens utmaningar
Soraya Axelsson, ansvarig för stadsmässan H22 i Helsingborg
Helsingborg fortsätter sin tradition med stadsmässor, men 2022 blir upplägget annorlunda. Staden satsar 250 miljoner kronor på att lösa framtidsutmaningar och skapar dessutom en innovationshubb som ska bidra till stadens utveckling.

14.55 Prisutdelning Real Estate Øresund Award
Lotta Strömgren Jönsson, ordförande vid Centrum för Fastighetsföretagande, CFFF och övriga representanter från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer i de tre klasserna “Årets nytänkare”, ”Årets Fastighetsföretagare” och “Årets Fastighetspartner”.

15.05 KAFFEPAUS

15.30 CPH Village – containerbostäder för studenter på outnyttjade markområden
Frederik Noltenius Busck, medgrundare och direktör på Copenhagen Village
Hösten 2017 stod de första tillfälliga containerbostäderna för studenter klara på Refshaløen i Köpenhamn. Konceptet handlar om att använda outnyttjade markreserver, begagnade container och skapa ett hållbart och socialt boende för studenter.

15.50 Köpenhamns utveckling och Greater Copenhagen-samarbetet
Frank Jensen (S), överborgmästare Köpenhamns kommun och under 2019 ordförande i det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee.
Danmarks huvudstad fortsätter att växa i snabb takt och planerar såväl för egen vindkraft som bygget av en nya konstgjorda öar. Samtidigt har staden gett sitt namn åt det dansk svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen som nu även omfattar Region Halland och där såväl global marknadsföring som ny infrastruktur över Öresund, klimat- och arbetsmarknadsfrågor finns högt på dagordningen.

16.15 Tre röster om den framtida stadsutvecklingen
Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt sedan januari 2019
Marcus Horning, Malmös stadsbyggnadsdirektör sedan augusti 2019
Hans Juhlin, Lunds stadsbyggnadsdirektör från och med februari 2020
Vilka utmaningar och vilka trender ser vi inom den framtida stadsutvecklingen. I ett samtal med tre erfarna samhällsplanerare som alla är nya på sina tjänster under 2019/2002 spanar vi mot 2040.

16.45 SUMMERING OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL MED VIN OCH TILLTUGG


Moderator

Konferensens moderator är Cecilia Nebel som utnämndes till årets nyföretagare i Lund 2016. Cecilia Nebel är erfaren moderator och samtalsledare och känd från bland annat Sydsvenskans talkshow Late Night Lund och Malmö Högskolas Bildningsbaren.


Arrangör:

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och den regionala nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av fler än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, akademin och det privata näringslivet.

   |  www.oresundsinstituttet.org     |   www.newsoresund.org   |