Rekordår för hotellbranschen

Lika många danska hotellövernattningar gjordes i Malmö under 2015 som 2014. På det hela taget ökade antalet internationella hotellövernattningar markant. I Köpenhamn beror tillväxten främst på att de danska hotellövernattningar ökade.

Hotellmarknaden i Malmö hade ett rekordår 2015, med mer än 1,5 miljoner övernattningar. Det utgör en ökning med 17 procent jämfört med 2014. De internationella hotellgästerna, som står för omkring 26 procent av övernattningarna, har ökat med 19 procent. De danska övernattningarna, totalt 64 292 stycken, var nästan tolv procent fler än 2014 och ungefär lika många som under rekordåret 2009 då växelkursen var ytterst fördelaktig för danskarna. Under 2015 öppnade två nya hotell: Malmö Arena Hotel i Hyllie och Clarion Hotel och Congress Malmö Live, med sammanlagt 700 rum. I januari öppnade ännu ett hotell i Hyllie: Quality Hotel View, med cirka 300 rum, och senare på året öppnar även Story Hotel på Universitetsholmen mellan Malmö Live och Centralstationen. Malmö har enligt Malmö Turism 32 hotell med sammanlagt 4 527 rum. Kapacitetsutnyttjandet under 2015 var i genomsnitt 67 procent.

Köpenhamn hade fler än 7,2 miljoner hotellövernattningar under 2015. Det motsvarar en ökning på 9,7 procent jämfört med 2014. Fler danskar än någonsin sov över på hotell i sin egen huvudstad – nästan 20 procent fler än 2014 och dubbelt så många som 2005. De internationella övernattningarna, som står för cirka 66 procent av alla övernattningar i staden, ökade med 5,1 procent under 2015 jämfört med 2014. Svenskarna svek däremot den danska huvudstaden. De stod för 540 417 hotellövernattningar i Köpenhamn under 2015, vilket innebar en minskning med 6,3 procent jämfört med 2014, som var ett rekordår.

Huvudstadens största hotellkedja Arp-Hansen Group har utvidgat Tivoli Hotel, så att det nu har 679 rum. Dessutom har flera renoveringar och ombyggnader resulterat i utökad kapacitet av hotellen i staden. Köpenhamn har enligt Danmarks Statistik 92 hotell med 16 097 rum. Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet under 2015 var omkring 77 procent.

Läs mer om turismen här

Källor: Statistikbanken Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Malmö Turism. OBS: talen är preliminära. I de preliminära regionala övernattningssiffrorna ingår inte stugboende, vilket innebär att de är något lägre än den slutgiltiga statistiken. De slutgiltiga talen kommer i april.