Region Själland tar över regional tågtrafik från DSB

Under måndagen togs det officiella beslutet att Region Själland tar över driften av regionaltågtrafiken mellan Køge och Roskilde. Det kommer innebära att tågen från Rødvig och Fakse Ladeplads kommer köra hela vägen till Roskilde, och inte längre stanna i Køge. Det skriver Tv Øst.

I och med förändringen kommer det även bli färre avgångar under rusningstid på sträckan – från var femtonde till trettionde minut. Anledningen är att det finns för lite plats på spåren. Men Køge Station ska byggas om och Region Själland överväger att återinföra femtonminuterstrafiken efter upprustningen. (News Øresund)