Möt Malmös och Köpenhamns stadsarkitekter – anmäl dig till Real Estate Øresund den 9 februari 2023

Möt Köpenhamnas stadsarkitekt Camilla van Deurs och Malmös stadsarkitekt Finn Williams på Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskonferens Real Estate Øresund i Malmö den 9 februari 2023

 
Dag: torsdag 9 februari 2023
Tid: kl 9-17
Plats: Quality Hotel View, Hyllie, Malmö
Deltagaravgift: 4.995 SEK / 3.595 DKK per person exkl. moms.
Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och för ytterligare deltagare är medlemspriset 2.495 SEK respektive 1.795 DKK per person exkl. moms. 

Klicka här för anmälan

Framtidens stadsplanering i en tid av snabb förändring
och Köpenhamn som arkitekturhuvudstad 2023

Hur ser Köpenhamns och Malmös stadsarkitekter på den framtida stadsutvecklingen och vad innebär det att städerna samarbetar när den danska huvudstaden av UNESCO utsetts till världens arkitekturhuvudstad 2023 och värd för UIA World Congress of Architects 2-6 juli? Temat för kongressen är “Sustainable futures – leave no one behind”. Arkitekturåret firas med satsningen Copenhagen in Common och Malmö arbetar som partner med ett arkitekturpris under den kompletterande rubriken “Malmö in the making”.

Camilla van Deurs, Köpenhamns stadsarkitekt
Finn Williams, Malmös stadsarkitekt 

Øresundsinstituttets årliga mötesplats för fastighetsföretagande och samhällsbyggande i Danmark och Sverige arrangeras nästa gång den 9 februari 2023 på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö. Det är en heldagskonferens med fokus på samhällsbyggnad, fastighetsbransch och konjunktur. Den närmaste tiden kommer det kompletta programmet att presenteras.

Real Estate Øresunds tema 2023: förändring och förnyelse

Samhället är inne i en period av kraftig förändring. Migrationskris, pandemi, krig i Ukraina, klimatkris, stigande inflation och räntor är några av de faktorer som bidrar till att Danmark och Sverige väntas gå in i en lågkonjunktur under 2023 för att åter nå en tillväxt under 2024. Samtidigt innebär en kris också en stark drivkraft till förnyelse. Vi har därför samlat arkitekter, samhällsplanerare, fastighetsföretagare, värderare, konjunkturexperter och politiker för att få en bred bild av utmaningar, förändring och förnyelse.

Under den närmaste tiden kommer vi att presentera konferensens talare

Program
Dansk-svenskt samarbete under förnyelse
Malmö och Greater Copenhagen
Skånskt energibehov och danska vindkraftsplaner
Framtidens stadsplanering och Köpenhamn som arkitekturhuvudstad 2023
Svenska Fastighetsinvesteringar i Danmark
Hur påverkar den ekonomiska krisen Malmö-Lundregionen?
Försäkringsbranschen nytt växande kluster i Malmö
Fastighetsmarknaden i Malmö, Lund och Helsingborg
Fastighetsmarknaden i Danmark
Konjunkturläget i Danmark
Erfarenheter från tidigare ekonomiska kriser
Prisutdelning Real Estate Øresund Award


Hjälp oss att nominera 2023 års vinnare av Real Estate Øresund Award – delas ut vid Real Estate Øresund den 9 februari

Real Estate Øresund | konferens med prisutdelning | 9 februari 2023 i Hyllie|

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award väcker stort intresse när det premierar de bästa prestationerna under det senaste året från aktörer som gör skillnad för Öresundsregionen. 

Priserna delas ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras på Quality Hotel View i Hyllie, Malmö, den 9 februari 2022

Det är möjligt för alla aktörer att nominera kandidater till Real Estate Øresund Award i tre olika kategorier. Nomineringarna ska avse prestationer under 2022. Senast den 15 januari vill vi vi ha branschens nomineringar. Därefter går juryn igenom och värderar kandidaterna innan vinnarna utses.

Det finns tre kategorier att nominera till:

Årets Nytänkare
En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Årets fastighetsföretagare
Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Årets fastighetspartner
Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
Med denna utmärkelser vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Passa på att nominera de du anser bör vinna
Maila din nominering så snart som möjligt, dock senast den 15 januari 2023 till:
Lotta Strömgren Jönsson: lotta@ycap.se

Ange: Nominerad, kategori och motivering till varför du vill att din kandidat ska få något av priserna.

Jury :
Lotta Strömgren Jönsson, ordförande Centrum för Fastighetsföretagande
Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd
Sven Gustafsson, exploateringschef Malmö stad

Bakom Real Estate Øresund Award står: Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.