Real Estate Øresund 3 februari: Möt Niels Lynggård Hansen från Danmarks Nationalbank och Olof Manner från Swedbank

 

Flyktingkris och konjunkturuppgång
– läget för Danmarks och Sveriges ekonomi

Är dansk ekonomi på väg mot en ny överhettning och en ny bostadsbubbla? Vad händer med ränteutvecklingen? Hur påverkar den nya regeringens åtstramningsprogram och de stora infrastrukturprojekten den danska konjunkturen? Niels Lynggård Hansen är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank och berättar om utsikterna för dansk ekonomi med bakgrund i utvecklingen för den internationella ekonomin och på de finansiella marknaderna.
Sveriges ekonomi fortsätter att växa men Skåne sackar efter. Samtidigt ökar flyktingkrisen pressen på bostadsmarknaden medan den offentliga konsumtionen stiger. Olof Manner är chef för Swedbank Research samt tf chefekonom och ger en bild av det svenska konjunkturläget med extra fokus på läget i Skåne och Öresundsregionen. Tillsammans ger de båda ekonomerna en unikt bred bild av det ekonomiska läget i Öresundsregionen.

Danmarks ekonomi i ett internationellt perspektiv
Niels Lynggård är chef för Økonomisk Afdeling vid Danmarks Nationalbank

Sveriges ekonomi med fokus på Öresundsregionen
Olof Manner
 är chef för Swedbank Research samt tf chefekonom


 

3 februari 2016 Malmö Börshus


Fler talare på programmet

KEYNOTE SPEAKER – SMART CITIES

Vi är glada att kunna presentera Jukka Pertola, direktör på Siemens A/S, som huvudtalare på nästa års upplaga av konferensen Real Estate Øresund. Digital infrastruktur bidrar till smarta städer – teknologi och samhällsutveckling hänger ihop. Det är utgångspunkten för Siemens när de utvecklar lösningar som bland annat ska förbättra energiförsörjning, säkerhet och brandskydd i byggnader samt mobilitet och trafikflöden i städerna.

Genom att integrera hård- och mjukvara söker de nya lösningar som kan göra livet i städerna mer hållbart trots en ökande befolkning. Bland annat har Siemens bidragit till att optimera fler än 6 500 byggnader världen över till LEED Platinum. I Danmark tar de exempelvis fram ett nytt signalsystem till S-tågen och investerar över en miljard i forskning och utveckling av vindkraft.

 

FRAMTIDENS ARKITEKTUR SOM KONKURRENSKRAFT

Den globala konkurrensen mellan världens städer ökar när det gäller att attrahera talanger, turister, företag och investerare. Vilken betydelse har framtidens arkitektur för att skapa en stadsmiljö som förenar hållbarhet med en god livsmiljö och som skapar en tydlig profil som stärker stadens attraktionskraft?

Lene Espersen är direktør för Danske Arkitektvirksomheder och har tidigare varit partiordförande för de Konservative samt varit bland annat utrikesminister, ekonomiminister och justitieminister.

Christer Larsson är Malmös stadsbyggnadsdirektör och presenterade som regeringens utredare i mitten av oktober sitt betänkande Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.


NIONDE UPPLAGAN AV KONFERENSEN

När Real Estate Øresund går av stapeln den 3 februari 2016 är det för nionde gången i ordningen. Vi arrangerar konferensen med övertygelsen att skapa den bästa mötesplatsen för Öresundsregionens fastighetsaktörer. Vi kommer löpande att informera om nya talare på programmet, men boka in datumet redan nu!

Välkommen till konferensen Real Estate Øresund!

3 februari 2016
Malmö Börshus 

Anmäl dig till konferensen |

Malmo_REO_sv_webb


Real Estate Øresund tar temperaturen på och uppdaterar med de senaste händelserna på fastighetsmarknaderna i Skåne och Storköpenhamn. Sedan starten 2008 har den utvecklats till fastighetsbranschens årliga mötesplats i Öresundsregionen. H
järtligt välkommen!

Information om konferensen

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Datum: 3 februari 2016

Tid: kl. 09.00-16.30 med efterföljande mingel

Registrering: från kl. 08.15

Deltagaravgift: 3.395 SEK / 2.750 DKK per person exkl. moms.

Øresundsinstituttets medlemmar deltar med två personer kostnadsfritt och därefter är priset 1.195 SEK och 995 DKK per person exkl. moms.

Anmäl dig till konferensen |


Mediesponsor:

Sydsvenskan