Ras för unga svenskar på den danska arbetsmarknaden – men nu vänder utvecklingen

Pendlaranalys2014_SE-framsidaSvenska ungdomar tillhör de Öresundspendlare som drabbats hårdast av krisen men är också de som tidigast märker av konjunkturvändningen på den danska arbetsmarknaden. Mellan 2007 och 2013 minskade antalet svenska ungdomar som jobbar i Danmark med 60 procent. Men redan 2013 började kurvan över unga skånska Öresundspendlare vända uppåt igen. 

Analysen i korthet:

60 procent färre
Mellan 2007 och 2013 minskade antalet svenska ungdomar som jobbar i Danmark med 60 procent. Under lågkonjunkturen klarade sig svenska ungdomar sämre på den danska arbetsmarknaden än de danska ungdomarna.

Malmös unga drabbas
Under 2007, då pendlingen nådde sin kulmen, var det 1 927 unga malmöbor mellan 16 och 24 år som jobbade i Danmark. Förra året hade siffran krympt till 830 Malmöungdomar. Malmös unga drabbas därmed hårt när så många pendlare tappat fotfästet på den danska arbetsmarknaden.

Butiksanställda
Ur ett Öresundsregionalt perspektiv är det oroande att unga svenskar i lägre utsträckning än unga danskar har lyckats att behålla sina anställningar på danska arbetsplatser. Främst har många unga svenskar som var anställda inom handeln slutat att arbeta i Danmark.

– Situationen under 2006-2007 var speciell. Den danska ekonomin var överhettad och arbetsgivarna skrek efter mera arbetskraft, säger Öresundsinstitutets chefanalytiker Britt Andresen i en kommentar till analysen.

 

– Det börjar synas tecken på att det åter ljusnar för de unga svenskarna på den danska arbetsmarknaden. För första gången sedan krisen inleddes ökade antalet unga svenskar med jobb i Danmark under förra året. Och allt tyder på att utvecklingen fortsätter uppåt under 2014. Men vi räknar med att antalet pendlare över Öresund framöver kommer att växa i en mera balanserad takt än vad vi såg under förra högkonjunkturen, fortsätter hon.

 

För mer information kontakta:

chefanalytiker
Britt Andresen
mobil +45 23 49 97 41
britt.andresen@oresundsinstituttet.org

vd
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org