Rapporten “Life Science Across The Øresund” i media

Stor studie av life science-klustrets samarbete över Öresund

– tillväxt och omfattande kontakter men nationella strukturer håller emot 

Det dansk-svenska life science-klustret över Öresund, Medicon Valley, fortsätter att utvecklas. Kontakterna över Öresund är omfattande med arbetspendlare, forskning, företagsetableringar och investeringar. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley – den engelskspråkiga rapporten ”Life Science Across the Øresund” som har tagits fram av Øresundsinstituttet inom Interregprojektet ”Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative”. Projektet drivs som ett samarbete mellan kunskapscentrat Øresundsinstituttet och nätverks- och projektorganisationen Medicon Valley Alliance med finansiering från Interreg ØKS, Region Skåne och Region Sjælland.

Klicka här för att läsa analysen

Rapporten i media

Rapporten blev præsenteret den 22. juni 2021, hos KLP i Hub1 i Ørestad og blev dækket i medierne: 

Life Science Sweden: Stort utbyte mellan svensk och dansk life science

MedWatch: Danske life science-selskaber rekrutterer i højere grad over Øresund end svenske

Nordic Life Science News: New analysis: Life science across the Øresund