Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Finn ger ekonomiskt stöd till Øresundsinstituttets arbete att utveckla det gränsregionala analysarbetet inom hela Öresundsregionens/Greater Copenhagens geografi med fokus på konjunktur, företagskluster och arbetsmarknad.

Avsikten är att arbete ska ske i samarbete med universitet och näringsliv. Under 2017 väntas det resultera i flera konkreta projekt som vi då kommer att informera om.