Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne – slutliga siffror

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från…

Stark sysselsättningsuppgång i Köpenhamn och rekordmånga lediga platser i Skåne

Två av tre nya danska arbetstillfällen som skapas under fjärde…

Furesø, Köpenhamn och Helsingborg växte snabbast under 2015

2015 passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen…

Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne

2015 blir av allt att döma det år då minst personer flyttat…

Antalet invånare i Greater Copenhagen regionen (Öresundsregionen) har passerat 3,9 miljoner

Under tredje kvartalet i år passerade antalet invånare…

Köpenhamns befolkning förväntas växa snabbare än Stockholm under de kommande åren

Med en förväntad årlig genomsnittlig befolkningstillväxt…

Var fjärde dansk i Skåne är under 15 år

Den typiska dansken i Skåne använder både blöja och napp.…

Fortfarande många danskar i Skåne trots återflyttningar

23 821 danska medborgare bodde i Skåne vid slutet av 2014 visar…

Antal danskar som flyttar till Skåne fortsätter att minska

Flyttströmmen från danska delen av Öresund till Skåne består…