Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne – slutliga siffror

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från…

Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne

2015 blir av allt att döma det år då minst personer flyttat…

Antalet invånare i Greater Copenhagen regionen (Öresundsregionen) har passerat 3,9 miljoner

Under tredje kvartalet i år passerade antalet invånare…

Var fjärde dansk i Skåne är under 15 år

Den typiska dansken i Skåne använder både blöja och napp.…

Antal danskar som flyttar till Skåne fortsätter att minska

Flyttströmmen från danska delen av Öresund till Skåne består…

Danskarna dominerar flyttströmmarna över Öresund

Flyttströmmen av både danskar, svenskar och övriga nationaliteter…

De skandinaviska storstäderna växer mer än de nordtyska

Befolkningen i båda Stockholm, Köpenhamn och Stor-Malmö ökade…