Stark sysselsättningsuppgång i Köpenhamn och rekordmånga lediga platser i Skåne

Två av tre nya danska arbetstillfällen som skapas under fjärde…

15 200 pendlar dagligen över Öresund – nytt fall under 2014

TREND: Begynnande ökning i pendlingen kan skönjas 15 200…

Köpenhamns befolkning förväntas växa snabbare än Stockholm under de kommande åren

Med en förväntad årlig genomsnittlig befolkningstillväxt…

Stor befolkningsökning i de större städerna

Köpenhamn, Malmö och Helsingborg, de tre största städerna…