3 av 10 invånare i Öresundsregionen har en högre utbildning

Andelen av befolkningen som har en eftergymnasial utbildning…