Fem länder i den Skandinaviska–Medelhavskorridoren satsar mest på forskning och utveckling

Den Skandinaviska-Medelhavskorridoren motsvarar en länk mellan…