FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Pendlingen över Öresund nådde sin topp under 2008, men sedan finanskrisen har pendlingen minskat. Flest pendlar från Sverige till Danmark, men i motsatt riktning har pendlingen visat en uppgång sedan brons öppnande. 2015, det senaste året med helårsstatistik för pendlingen över Öresund, fanns totalt ca 18 500 personer med någon form av inkomst på andra sidan sundet, härav 15 200 gränspendlare.

FAKTA: Sysselsättningen i Greater Copenhagen

SYSSELSÄTTNING. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.