FAKTA: Öresundsregionen har 4,2 miljoner invånare

BEFOLKNING. Störst befolkningstillväxt på danska sidan under 2022 – nu har Öresundsregionen 4,2 miljoner invånare. Öresundsregionens befolkning ökade under förra året med nästan 42 200 till 4 156 052 invånare vid årsskiftet 2022/2023. Det motsvarar en befolkningsökning på en procent. Befolkningstillväxten var starkast på den danska sidan, där befolkningen ökade med 1,1 procent.

FAKTA: Öresundsregionen har fler än fyra miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen växer, efter att ha passerat fyra miljoner invånare under 2017 fortsatte befolkningstillväxten med 0,9 % under 2018. Greater Copenhagen-samarbetet växer även rent geografiskt och när även Region Halland inkluderas har samarbetsregionerna tillsammans närmare 4,4 miljoner invånare.