Pia Kinhult om ordförandeskapet i LTH: “En spännande framtid för LTH som utökas med ännu ett Campus och blir en del av dynamiken kring MAX IV och ESS”

Tre frågor till Pia Kinhult som har utsetts till ny ordförande för Lunds Tekniska Högskola, LTH, under 2021-2023 som samtidigt får ny rektor, Annika Olsson, som idag är rektor för Lunds universitets Campus Helsingborg. 
Pia Kinhult är sedan 2014 head of host states relations vid European Spallation Source och vice ordförande i Øresundsinstituttet sedan 2013. Hon var vice ordförande i Lunds universitet 2004-2006 och har en bakgrund som moderat politiker där hon var ordförande för Regionala Tillväxtnämnden Skåne 2007-2010, ordförande för Region Skånes regionstyrelse 2010-2014 och ordförande/vice ordförande för dåvarande Øresundskomitéen 2011-2104.

Vad innebär ditt nya uppdrag som ordförande för LTH?
– Det handlar om att leda fakultetsstyrelsen på LTH. Styrelsen har ett övergripande ansvar kring hur fakulteten sköts samt ekonomin. Det är endast två fakulteter på Lunds universitet som har externa ordförande och det är LTH samt Ekonomihögskolan.

Hur ser du på LTH:s framtida utveckling med planer på ett nytt campus granne med European Spallation Source där du är head of host states relations?
Det är verkligen en spännande framtid för LTH där det kommer att utökas med ännu ett Campus och att bli en del av dynamiken kring MAX IV och ESS. Självklart är det extra spännande för mig som nu arbetat på ESS under sex år. Samtidigt finns det många andra grenar som är minst lika spännande både kring utbildning, forskning och flera starka områden som vi förhoppningsvis ska kunna förstärka ytterligare. Bland annat Nanolab som kanske blir den första som intar nya Campus. Jag tycker samtidigt det är viktigt att komma ihåg att se LTH tre Campus i en helhet och inte glömma att det måsta hänga ihop och finnas en röd tråd, samt att utbildningens innehåll och forskningens kvalitet är det viktigaste. Utan ett bra innehåll spelar inte platsen lika stor roll.

Vilken kontakt har du tidigare haft med LTH?
Jag har suttit under många år i Näringslivsrådet knutet till rektor och samverkat mycket med förra rektorn Viktor Örvall. Dessutom har LTH många kontaktpunkter och samarbeten med ESS.
(News Øresund)