Pendlingen över Öresund ökar igen

20150204 Trendanalys pendlingen over Oresund okar igen framsidaPendlingen över Öresund vände uppåt förra året. Det gjorde även den totala väg- trafiken över Öresundsbron – den första ökningen sedan 2009. Den danska syssel- sättningen nådde i november sin högsta nivå sedan 2009. Tre fakta som visar hur den förbättrade danska arbetsmarknaden driver integrationen över Öresund.

Öresundspendlingen ökade till 16 100 personer 2014

Pendlingen över Öresund ökade från 15 800 personer under 2013 till 16 100 personer under 2014 visar Øresundsinstituttets analys av siffror från Ørestat och Trafikstyrelsen. Siffran omfattar såväl pendling över Öresundsbron som med färja mellan Helsingborg och Helsingör.

Trafiken på Öresundsbron ökade för första gången sedan 2009

Den totala vägtrafiken över Öresundsbron ökad i fjor med 3,4 procent till i genomsnitt 18 964 fordon per dag. Det är första gången sedan 2009 som den totala vägtrafiken över bron ökar.

29 procent fler svenskar började jobba i Danmark 2014

Antalet svenskar som byter från en svensk till dansk arbetsgivare ökade med 29 procent till 1 386 personer under januari-augusti 2014 jämfört med samma tid året innan. Ökningen sker från en låg nivå. Under toppåren 2007-2008 började mer än 4 000 svenskar jobba i Danmark varje år.

Sysselsättningen i Danmark är på högsta nivån sedan 2009

Sysselsättningen i Danmark stiger och är på den högsta nivån sedan oktober 2009. På ett år har antalet sysselsatta ökat med 28 000.

Läs hela rapporten här