Øresundspanelen

Hur ser du på läget och utvecklingen i Öresundsregionen? Delta i Øresundsinstituttets nya oberoende frågepanel – Øresundspanelen.

Vi vill följa utvecklingen i vår dansk-svenska gränsregion och bygger därför upp en bred frågepanel där vi vänder oss dels till privatpersoner som rör sig över Öresund för att träffa vänner/släkt, arbeta, studera, göra affärer eller för att ta del av nöjen och kultur, dels till organisationer och företag som har personal från båda sidor Öresund eller gör affärer på tvärs. Till Øresundspanelen kommer vi några gånger per år att skicka ut enkätfrågor om aktuella ämnen för att mäta temperaturen på och få en nyanserad inblick i utvecklingen. Du som deltagare i Øresundspanelen kommer givetvis att få ta del av de färdiga resultaten från varje enkätundersökning.

GDPR. Genom att tacka ja till att delta i panelen godkänner du att vi sparar dina kontaktuppgifter och dina svar till användning för sammanställning och analys. Vi kommer inte att citera dig med namn utan ditt godkännande. Vi kommer ej heller att dela uppgifter om dig med tredje part.

Klicka här för att anmäla dig till Øresundspanelen för privatpersoner

Klicka här för att anmäla dig till Øresundspanelen för organisationer och företag

Tänk på att om du representerar en organisation eller företag och samtidigt själv är t.ex. en Öresundspendlare så uppskattar vi om du dels anmäler dig som privatperson, dels anmäler din organisation eller företag.