Øresundsinstituttets månadsbrev: Det ljusnar över Öresund – medlemsintervju med Helle Ahlenius Pallesen, direktör för föreningen Øresundsadvokater – konjunktur, nya analyser och nätverksmöten

Det ljusnar över Öresund

afstand
afstand
Även om coronapandemin inte är över och det finns en oro för den nya deltamutationen så kan vi så här i sommar- och semestertider konstatera att utvecklingen i Öresundsregionen, Danmark och Sverige tydligt vänt uppåt igen. Smittspridningen minskar och gränserna öppnas upp så att det nu är enklare att resa över Öresund. De danska och svenska coronarestriktionerna håller på att fasas ut vilket underlättar inte minst för alla turister och den hårt pressade besöksnäringen. Den ekonomiska tillväxten har börjat ta fart igen, arbetslösheten minskar och under våren har vi kunnat notera hur resandet över Öresund ökat månad efter månad så som diagrammen nedan visar.
afstand
Coronapandemin har visat fram två bilder av Öresundsregionen och som delvis står i kontrast mot varandra: krisregionen och gränsregionen i fokus för såväl regional som nationell debatt.
afstand
Krisregionen med delvis stängda gränser och allt färre personer som reser över Öresund och med en hårt trängd besöksnäring. Det har blivit den kanske vanligaste bilden av Öresundsregionen under coronapandemin. Sedan 2015 har Danmark och Sverige i tre perioder infört olika former av gränskontroller och gränsregleringar med skiftande motiv: migrationskrisen 2015-2016, bombdåd i Köpenhamn 2019 och coronapandemin 2020 med samhälls- och gränsrestriktioner och ökat hemarbete.
afstand
En gränsregion i fokus. Krisen har fört med sig en insikt om att gränsregionen vid Öresund har stor betydelse för utvecklingen i både Danmark och Sverige. Ländernas ambassadörer har berättat om rekordmånga dansk-svenska ministermöten med Öresundsregionen i fokus. Gränsdebatten har varit intensiv och engagemanget för att få länderna att fatta beslut om färre gränshinder och fler fasta förbindelser över Öresund har blivit allt synligare. Det pågående bygget av Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark sätter ytterligare fokus på Öresund som en logistikregion med stor betydelse för hela Skandinavien.
afstand
Stor debatt om Öresundsregionen. Hos oss på  Øresundsinstituttet har det ökade intresset för vår gränsregion märkts genom en rekordstor efterfrågan på fakta och analyser. Den växande debatten om Öresundsregionen har vår nyhetsbyrå News Øresund skildrat genom återkommande sammanställningar av debattinlägg, krönikor och större reportage i danska och svenska medier. Klicka här för att läsa den senaste sammanställningen som omfattar närmare 50 publiceringar.
afstand
Mer än fördubblat resande över Öresund. Coronapandemin har fört med sig ett historiskt stort fall i trafiken över Öresund. Men nu ljusnar det. Efterhand som gränserna öppnas upp har trafiken över Öresund ökat månad för månad. Såväl fordonstrafiken över Öresundsbron som antalet passagerare som tar Öresundståget över bron har mer än fördubblats sedan i början av året, men då bör noteras att det även finns en viss säsongseffekt bakom ökningen. Trots den kraftiga uppgången är det långt kvar till nivåerna före coronapandemin. Under vecka 25 var fordonstrafiken över Öresundsbron 42 procent lägre än samma vecka 2019 medan antalet passagerare på Öresundstågen enligt Skånetrafiken var 63 procent lägre jämfört med en normalvecka 2019.
afstand
Läs mer i månadsbrevet Medlemsintervju: Helle Ahlenius Pallesen, direktör för föreningen Øresundsadvokater och styrelseledamot i Øresundsinstituttet, Svensk-danska kulturfonden och Danske Torpare
Dansk-svensk konjunktur
Våra senaste analyser Øresundsinstituttets dansk-svenska nätverksmöten i höst och vinter
afstand
Øresundsinstituttet önskar alla en glad sommar
afstand
Jenny Andersson, Kristoffer Dahl Sørensen, Sofi Eriksson, Erik Ottosson,
Sofie Paisley, Anna Palmehag, Johan Wessman och Thea Wiborg