Øresundsinstituttet och Copenhagen Business School bjöd in fastighetsaktörer och forskare för att planera MBA-utbildningsdag i Malmö

Øresundsinstituttet hjälper Copenhagen Business School att den 2 februari 2023 arrangera en utbildningsdag i Malmö i MBA-kursavsnittet business development med fokus på fastighetsmarknaden. Därför arrangerades fredagen den 2 september 2022 ett möte i Malmö  med aktörer från Øresundsinstituttet, Copenhagen Business School, Centrum för Fastighetsföretagande , fastighetsbolag i Malmö, forskare från Malmö universitet samt en representant från Malmös stadsbyggnadskontor. Det blev en kreativ och bra diskussion och en ambition att även bidra till att studenter från Malmö universitet är med och att vi hösten 2023 ordnar motsvarande utbildningsdag/resa till Köpenhamn.
Medverkande var: Jenny Andersson från Øresundsinstituttet, Karin Staffansson Pauli och Caroline Wigren Kristoffersson från Malmö universitet, Johan Emanuelsson från Malmös stadsbyggnadskontor, Maria Hagman från Ikano Bostad, Mogens Bjerre från Copenhagen Business School, Lotta Strömgren Jönsson från Centrum för Fastighetsföretagande, Carl Kylberg från Fojab, Bettina Lange från Castellum, Johan Wessman från Øresundsinstituttet samt Emma Cedermarker Belec från MKB (ej med på bilden).
Nu ska Øresundsinstituttet tillsammans med CBS ta fram ett program för studenteras besök i Malmö nästa år och nyttja alla idéer och  erbjudande om hjälp med lokaler oh talare. (Øresundsinstituttet)