Øresundsinstituttet arrangerar konferensen Tempo Øresund

Är snabbt lika med framgångsrikt? Är långsamt lika med långsiktigt? I en tid när företag behöver öka produktiviteten för att överleva, politiker planerar för höghastighetståg och media fokuserar på snabba nyheter finns det samtidigt ett intresse för långsamhet med slow cities och slow food. Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet bjuder gemensamt in till en konferens om tempo i vår tid med särskilt fokus på Öresundsregionen. Vi utgår från kunskapssamhället, det fysiska rummet och logistik som tre teman. Välkommen till en givande dag som tar avstamp i såväl vetenskapliga rön som praktiska erfarenheter.

Praktisk information om konferensen

Plats: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11 Helsingborg
Tid: den 17 november kl. 9.00-16.00 med registrering från kl. 08.30
Anmälan: mail till mia.krokstade@cors.lu.se
Deltagaravgift: konferensen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat

Arrangörer: Øresundsinstituttet och Centrum för Öresundsstudier