Omorganisation pausar gemensamt dansk-svenskt poliskontor i Kastrup

I april 2020 etablerades det dansk-svenska polissamarbetet Gränscenter Öresund som innebär att dansk och svensk polis arbetar tillsammans för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och även sitter tillsammans på ett kontor i Kastrup utanför Köpenhamh. Samarbetet har senare även inkluderat tull och kustbevakning. Men på grund av en omorganisation inom den danska polisen, som innebär att ansvaret för det dansk-svenska samarbetet har flyttat till en ny avdelning, sitter svensk och dansk polis just nu inte tillsammans på det gemensamma kontoret. Det är ännu inte bestämt när representanterna från de båda ländernas polis och tull kan återgå till Gränscenter Öresund, men samarbetet fortsätter däremot exempelvis via Interpol och Europol. Det framgår av Øresundsinstituttets analys av samarbetet över Öresund, State of the Region, som kommer att presenteras nästa vecka. (News Øresund)