Ökat resande lockar internationella aktörer till nya upphandlingen av Öresundstågen

 

Hongkongkinesiska MTR-koncernen har visat intresse för upphandlingen av den framtida trafiken med Öresundståg. Dotterbolaget MTR Nordic kör MTR Express (bilden) mellan Stockholm och Göteborg samt driver på uppdrag tunnelbanetrafiken och  pendeltågen i Stockholm. Foto: News Øresund

Konkurrensen kan bli hård när upphandlingen av Öresundstågstrafiken startar i år. Minst fem aktörer har visat intresse visar News Øresund kartläggning, däribland Hongkongkinesiska MTR och den nuvarande operatören, franska Transdev. Men även svenska SJ ser en möjlighet – att sköta driften av Öresundstågen hade kunnat bli en viktig pusselbit i deras plan att växa söderut. I botten finns ett avtal som ska utökas till att även omfatta tågunderhåll och på sikt trafiken i Danmark fram till den nya slutstationen Østerport i Köpenhamn.

I år startar upphandlingen av den svenska Öresundstågstrafiken och flera internationella aktörer är intresserade av att sköta driften av trafiken och underhållet av tågen. Det nuvarande avtalet löper ut 2020. Sedan tar det nya vid och sträcker sig fram till 2028.

I dag är det Transdev, tidigare Veolia Transport AB, som sköter driften av Öresundståg. Och det vill de gärna fortsätta med.

– Absolut ämnar Transdev att lämna ett anbud på denna fantastiska produkt. Den är komplex. Den är svår. Men vi vill absolut försvara driften av Öresundståg, säger Daniel Radelin, affärschef Transdev Öresund, till News Øresund.

Just nu pågår en prekvalificeringsrunda i upphandlingen av den svenska delen av Öresundstågstrafiken – de aktörer som är intresserade av att lämna anbud måste visa att de uppfyller Skånetrafikens krav. Beslut om vilka som godkänns tas i april och anbudsperioden startar till sommaren.

Transdev räknar med hård konkurrens – något som de ser som positivt för de som reser med Öresundstågen. Daniel Radelin säger att det är viktigt att upphandlingen innehåller krav på leverantören som gynnar resenärerna.

– Det måste hela tiden ses i aspekten att den som reser med Öresundståg ska göra det snabbare, enklare, tydligare och säkrare. Sådana parametrar har vi försökt få med så mycket så möjligt när vi har träffat Skånetrafiken inför upphandlingen, säger Daniel Radelin.

Samtliga aktörer som News Øresund har varit i kontakt med vill gärna se att upphandlingen inte bara blir en fråga om pris. De hoppas att Skånetrafiken värderar kvalitet och service för resenärerna. Till exempel säger Niclas Härenstam, presschef vid SJ, att om allt för mycket fokus hamnar på prisfrågan kanske SJ inte ser någon affärsmöjlighet.

– För då kanske vi har svårt att upprätthålla den kvalitet vi vill, säger han.

SJ har ännu inte bestämt om de ska lägga ett anbud eller inte men om det statligt ägda bolaget skulle vinna upphandlingen hade de ökat sina marknadsandelar i södra Sverige markant. De har långsiktiga planer på att växa internationellt. I den planen hade driften Öresundstågstrafiken passat in bra.

– Vi jobbar väldigt mycket med Norge för tillfället men kommer jobba mer mot Danmark. Vi har långsiktiga ambitioner att också ta oss vidare ut i Europa och då ligger Tyskland nära till hands när Fehmarn Bält-förbindelsen blir klar, säger Niclas Härenstam.

I det nuvarande avtalet ingår inte underhåll av Öresundstågen. Det sköts i dag av danska DSB men så kommer det inte vara i fortsättningen. En ny underhållsdepå byggs i Hässleholm och både underhåll och själva driften ska framöver skötas av samma operatör.

Ett bolag som är intresserade av att etablera sig i Öresundsregionen är MTR Nordic, dotterbolag till den hongkongkinesiska MTR-koncernen. De ville till exempel ta Pågatågstrafiken när den upphandlades under 2016. Att både fordonsunderhållet och driften av trafiken ingår i uppdraget har varit centralt för att tågoperatören ska vara intresserade av att lägga anbud i den kommande upphandlingen.

– Det är jätteviktigt för oss. Om vi inte kan garantera hela och rena tåg från depåerna så kan vi inte heller garantera punktlighet och hög kvalitet till kunderna, säger Erik Pauldin, public affairs manager vid MTR Nordic, till News Øresund.

I dag driver i MTR Nordic tunnelbanetrafiken i Stockholm, Stockholms pendeltåg och en expresslinje mellan Göteborg och Stockholm. Det som lockar med att etablera sig i Öresundsregionen är bland annat att det finns en stark politisk vilja att resandet med kollektivtrafiken ska öka.

– Det ligger ju i vårt intresse också – ju fler som åker kollektivt desto mer trafik kör vi, så klart. För oss är det också viktigt att Skåne är en växande region. Det är en naturlig affärsmöjlighet, säger Erik Pauldin.

Ett annat bolag som har ambitionen att lägga ett anbud på Öresundstågstrafiken är Arriva. Skåne och södra Sverige är en prioriterad marknad för bolaget. De har ett regionalkontor i Malmö och sedan 2007 kör de Pågatågen. Johan Åhlander, företagets vd, tror att lärdomarna från den verksamheten kan gynna dem i den kommande upphandlingen.

– Pågatågen och Öresundstågen är ju parallella tågsystem. Vi tror att vi kan bygga vidare på de lösningar vi har tagit fram för Pågatågen som vi tror kommer bli väldigt bra för kunder och resenärer, säger Johan Åhlander.

Go-Ahead, Storbritanniens största järnvägsoperatör, driver i dagsläget ingen trafik i Norden. Men de har ambitionen att 15–20 procent av koncernens samlade vinst ska komma från verksamhet utanför Storbritannien inom fem år. Go-Ahead Nordic är deras satsning på Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Sedan starten för något år sedan har Go-Ahead Nordic rekryterat personal och etablerat sitt huvudkontor i Malmö. De vill inte kommentera den kommande upphandlingen av Öresundstågstrafiken men Ulrika Mebius, communication manager på Go-Ahead Nordic, säger att marknaden i Öresundsregionen är extra intressant.

– Det är klart att upphandlingen är intressant. Det är alldeles för tidigt att säga något mer för vi har inte bestämt något än, men det ju en väldigt stor marknad för det är många i Skåne och Danmark som reser med kollektivtrafik, säger hon.

Utöver att underhåll och drift av trafiken ska samlas under en och samma operatör kan även fler förändringar av Öresundstågstrafiken ske framöver. I dag körs tågen av DSB på den danska sidan och Transdev på den svenska. Det finns långt gångna diskussioner om att inte längre dela upp driften, utan att även trafiken i Danmark ska skötas av den operatör som vinner den kommande upphandlingen.

Det finns ytterligare kollektivtrafikoperatörer som är verksamma i Sverige. Två exempel är Tågkompaniet och Keolis, men ingen av dem vill kommentera upphandlingen i dagsläget. Tågkompaniet driver bland annat regional tågtrafik i Norrland och Värmland. Keolis driver bland annat busstrafiken i Stockholm.

(News Øresund – Jenny Andersson & Mandus Örarbäck)

Tidtabell för upphandlingen

3 april 2018 – sista ansökningsdag för prekvalificering till den kommande upphandlingen av Öresundstågstrafiken. Därefter väljs under april månad de aktörer ut som får vara med i upphandlingen

2 juli 2018 – upphandlingen påbörjas

Sommaren 2019 – upphandlingen är färdig och den nya operatören utses

Hösten 2020 – det nuvarande avtalet går ut och den nya operatören tar över trafiken

2028 – avtalet löper ut

Fakta Öresundståg

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i Sydsverige och Danmark. Tågen körs på dansk sida av DSB med Transportministeriet som beställare. På svensk sida körs tågen för närvarande av Transdev (tidigare Veolia Transport AB) med bolaget Öresundståg AB och länstrafikbolagen som beställare. Bolaget ägs gemensamt av Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik.

Fem aktörer intresserade av marknaden i Öresund

 

Ökat resande lockar internationella aktörer till nya upphandlingen av ÖresundstågenArriva
Arriva Sverige är en del i Arriva UK som ägs av det tyska statliga järnvägsbolaget Deutsche Bahn. De kör flera upphandlade regionaltåg, buss och spårvagn. Bland annat kör de Pågatågen sedan slutet av 2007. Skåne och södra Sverige är en prioriterad marknad för bolaget. Arriva finns också i Danmark där de kör buss och driver regional tågtrafik på Mitt- och Västjylland.

 

Ökat resande lockar internationella aktörer till nya upphandlingen av ÖresundstågenTransdev
Idag är det Transdev Sverige som kör Öresundstågen eftersom de vann den senaste upphandlingen. Bolaget ingår i den internationella koncernen Transdev som har verksamhet i 19 länder. Transdev Sverige driver buss-, tåg- och färjetrafik och kör bland annat för Västtrafik och Östgötatrafik. Bolaget har även en rad kommersiella varumärken som till exempel Flygbussarna och Snälltåget.

 

Ökat resande lockar internationella aktörer till nya upphandlingen av ÖresundstågenMTR Nordic
Sedan 2009 ansvarar MTR Nordic för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltåg. De driver också en kommersiell expresslinje mellan Stockholm och Göteborg. MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd med säte i London och ingår i den Hongkongkinesiska MTR-koncernen.

 

Ökat resande lockar internationella aktörer till nya upphandlingen av ÖresundstågenGo-Ahead
Storbritanniens största tågoperatör, Go-Ahead, har nyligen etablerat ett nordiskt huvudkontor i Malmö. I dagsläget driver Go-Ahead Nordic ingen trafik i något av de nordiska länderna. Även om de inte vill kommentera den kommande upphandlingen av Öresundstågen tycker de att Öresund är en av flera intressanta marknader.

 

Ökat resande lockar internationella aktörer till nya upphandlingen av ÖresundstågenSJ
SJ är ägt till hundra procent av den svenska staten och kör i egen regi tåglinjer över hela Sverige och till huvudstäderna i Skandinavien. De kör även upphandlad trafik, bland annat pendel- och regionaltåg i Västsverige. SJ körde den svenska Öresundstågstrafiken vid starten 2000 fram till att DSB tog över även den svenska sidan 2009.

 

Det finns fler kollektivtrafikoperatörer som är verksamma i Sverige. Bland annat Keolis, vars huvudägare är SNCF, den franska motsvarigheten till SJ, och Tågkompaniet som ägs av norska NSB. De vill inte kommentera den kommande upphandlingen.

Läs mer: Nu väljs aktörerna som får tävla om Öresundstågen från 2020