Ny dom ger svenska svettpatienter full ersättning för behandling i Danmark

Svenska patienter som åker till den privata danska Svedklinikken i Köpenhamn för botoxbehandling mot hypohidros  har rätt till full ersättning. Det framgår av en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen där en kvinna i Stockholm som nekats full ersättning nu får hela behandlingen på 25 500 danska kronor betald förutom patientavgiften på  350 svenska kronor. För Region Skåne kan domen få stora konsekvenser med tanke på närheten till Köpenhamn som fått över tusen patienter att åka till Svedklinikken under 2014-2015.

Domen gäller en kvinna bosatt i Stockholms län och som i oktober fick behandling mot hyperhidros genom behandling med botulinumtoxin (botox) av händer och armhålor. Hon ansökte om full ersättning för vårdkostnaden på 25 500 danska kronor hos svenska Försäkringskassan men beviljades endast 6 250 kronor. Anledningen var att motsvarande vård inom Sverige inte uppgavs kosta mer. Kvinnan överklagade sedan ärendet och fick avslag i Förvaltningsrätten och bifall i Kammarrätten och nu till sist även i Högsta förvaltningsdomstolen som noterade att de svenska landstingens prislistor är oklara och att kostnaden för den danska vården inte ansågs oskälig.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen blir nu vägledande för andra patienter som söker vård i Danmark. Behandlingsmöjligheterna i Sverige är mera begränsade där Region Skåne till exempel endast behandlar svettning i händer och armhålor. Endast Uppsala uppges erbjuda en mera omfattande behandling. (News Øresund)