Ny analys: State of the Region 2021 – analys av samarbetet över Öresund

2021 är ett kontrastrikt år. Från kris till återstart. Från delvis nedstängning av samhället till arbetskraftsbrist. Från delvis stängda gränser till normalisering av trafiken. Från höjda röster om brist på samarbete till nystart och nya insatser för sammanhang och samarbete över gränserna. Bland annat en dansk-svensk task force for Greater Copenhagen, undersökningar av nordisk krissamarbete, danska pengar till rekrytering av svenska arbetssökande och en dansk fond som uppmanar till projektansökningar om nordisk samhörighet.

Läs analysen här


Rapporten presenterades på ett live-sänt möte från Øresundsinstituttets tv-studio i Malmö av senioranalytiker Thea Wiborg och vd Johan Wessman.

Se presentation av analysen här

 


1 DEN GEMENSAMMA ARBETSMARKNADEN I FOKUS

Efter återöppningen av samhället ses en ökad efterfrågan på arbetskraft. På både danska och svenska sidan Öresund finns det nu en arbetskraftsbrist inom till exempel hotell- och restaurangbranschen. Det danska Konjunkturbarometer visar att en tredjedel av servicenäringarna saknar arbetskraft och för turistbranschen är det 63 procent av företagen. Men även byggbranschen saknar händer. Ungefär hälften av företagen har svårt att hitta den arbetskraft de behöver, vilket är den högsta andelen i statistikens historia, enligt Danmarks Statistik. På den svenska sidan finns det även en växande arbetskraftsbrist, men samtidigt är arbetslösheten hög. I Malmö var 14 procent av arbetskraften ledig i augusti. Det har fått politikerna, på regionalt såväl som nationell nivå, att återupptäcka möjligheterna med den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. I ett nytt danskt trepartsavtal avsättas fyra miljoner danska kronor över två år till insatser för att rekrytera svenska arbetslösa till branscher i Danmark med arbetskraftsbrist. Politiker i Malmö och Köpenhamn har haft möte och kommit överens om flera konkreta åtgärder för att få en bättre matchning av svenska arbetssökande och danska arbetsgivare. Bland annat arrangeras, i samarbete med flera andra aktörer, en jobbmässa i Hyllie den 27 oktober där runt 20 danska företag deltar. Målet är att matcha några av Malmös arbetssökande med de danska arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen samt transportsektorn.


2 ÅTERSTART FÖR NORDISKT SAMARBETE – DANSK-SVENSK TASK FORCE

Coronakrisen har varit utmanande för det nordiska samarbetet. Olika restriktioner och delvisa gränsstängningar medförde nya gränshinder och stämningen mellan grannländerna har ibland varit något anspänd. Nu är tre undersökningar av det nordiska krissamarbetet igång. Nordiska ministerrådets sekretariat har gjort en kartläggning av samarbetet under coronapandemin och samtidigt är den tidigare direktören för Nordiska rådet, Jan-Erik Enestam, i gång med att analysera förloppet och uppställa rekommendationer till krissamarbetet framöver. Även Nordiska rådet genomför en undersökning av det nordiska samarbetet under pandemin. Rapporterna ska presenteras i november.

Krisen har synliggjort behovet av en fungerande struktur för samarbete, men inte enbart under kristider. Situationen under coronapandemin har också visat hur många som nyttjar gränsregionen och därmed också kastat ljus på de möjligheter som den innefattar. Och det ger ett nytt fokus. Den 1 september samlade Greater Copenhagen den danska respektive svenska ministern för nordiskt samarbete, lokalpolitiker och representanter från näringslivet till ett möte. Det resulterade i en dansk-svensk task force, som ska se på gränsproblematik och växtmöjligheter i Greater Copenhagen. Ministrarna uttalade en vilja att satsa mer på att lösa några av de viktigaste utmaningarna så som transittrafik under gränsstängningar, gränshinder på arbetsmarknaden och en översyn av Öresundsavtalet. Ett nytt möte har bestämts ska hållas om ett halvår.

Men det är inte enbart politiskt som det finns en större uppmärksamhet för det nordiska och det Öresundsregionala samarbetet. Den danska A.P. Møller Fonden gjorde i augusti en temautlysning och uppmanade att söka pengar till projekt som kan stärka den nordiska samhörigheten. Det är egentligen inte ett nytt fokus för fonden. Nordisk samhörighet är en punkt i stiftarens viljeförklaring, men med temautlysningen har fonden fått lite mer än 100 ansökningar. Ett annat exempel på en dansk aktör som har ett nordiskt fokus är BioInnovation Institute, som är en fristående fond skapad av Novo Nordisk Fonden. Förra året satsade de 25 miljoner danska kronor i ett nytt program som ska hjälpa life science-uppstartsföri hela Norden.

Även inom kultur ses ett nytt fokus på det nordiska. Bland annat har det startats en ny nordisktankesmedje och ett sounding board för dansk-svensk kultursamarbete.


3 TRAFIKEN ÖVER ÖRESUND ÖKAR IGEN

Reserestriktioner och delvisa gränsstängningar har påverkat trafiken över Öresund markant. Antalet fordon som korsade Öresund, med färja mellan Helsingborg och Helsingör, eller över Öresundsbron föll markant under 2020 och första hälften av 2021. Under 2020 åkte 5,7 miljoner fordon över sundet. Det motsvarar en minskning med 38 procent sett i relation till 2019, då runt 9,1 miljoner fordon korsade Öresund via färja eller bro. Nedgången gällde framför allt persontrafiken medan godstrafiken har legat på en hög nivå. Antalet tågpassagerare minskade med 62 procent. När gränsen stängde blev det tydligt att bron är en daglig sträcka för många – inte enbart pendlare och lastbilar. Föräldrar med barn på andra sidan Öresund, dansk-svenska partners, danska sommarstugeägare i Skåne och Bornholmare för vilka Öresundsbron och E65 till Ystad är den snabbaste vägen mellan hemmet och resten av Danmark.

Trafiken under det första halvåret 2021 var inte mycket bättre än förra året, men nu närmar sig trafiken normalnivå, rapporterar både Øresundsbro Konsortiet, Skånetrafiken och rederiet ForSea som sköter färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. Antalet resande som ”turar” med färjan har ökat med 117 procent under juni till augusti medan antalet bilar som åker på helgresa mellan länderna har ökat med 87 procent. Skånetrafiken upplever en ökning i antalet tågpassagerare, framför allt på helgerna, men även försäljningen av pendlarkort ökar igen och låg i augusti 23 procent under månadskortsförsäljningen i augusti 2019. Trafiken på Öresundsbron i augusti 2021 var 20 procent över nivån under samma månad 2020, men 20 procent mindre än nivån i augusti 2019.


4 NYA PERSONER I DET GRÄNSREGIONALA NÄTVERKET

Det tvärregionala nätverket som samlar Öresundsregionens beslutsfattare ändras från år till år. I år består det av 49 personer, som har minst två poster i tvärregionala organisationer. Ett nytt ansikte i nätverket är Linus Eriksson, vd för Øresundsbro Konsortiet, som tillträdde i november förra året, men som nu även har en plats i CPH Vækstkomité och Øresundsinstituttet. Ny är även Claus Baunkjær, som den 1 augusti bytte tjänsten som vd för Femern A/S med motsvarande post i A/S Øresund. Ny chef har även Medicon Valley Alliance snart. Den 1 november tar Anette Steenberg över efter Petter Hartman. Bland politikerna har Lars Gaardhøj tillkommit. Han har tagit över som regionrådsordförande i Region Hovedstaden efter Sophie Hæstorp Andersen, som ställer upp som kandidat till överborgmästarposten i Köpenhamn. Det är val till de danska regionerna och kommunerna den 16 november så fler nya ansikten kan komma att ta plats i nätverket vid årsskiftet. I september nästa år är det dessutom val i Sverige och bland annat har Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, meddelat att han inte ställer upp till omval.


5 INFRASTRUKTUR-PLANER OCH FASTA FÖRBINDELSER

Ett vändspår för tågen till och från Sverige vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och ombyggnad av Köpenhamns huvudbangård så att spår 26 kan bli ny permanent ankomst- och avgångsspår för tågen till och från Sverige liksom att huvudbangården blir ny slutstation. Dessutom en utbyggnad av perrongerna vid Ny Ellebjerg som öppnar för att vissa tåg från Sverige kör till den södra knutpunkten i stället för till huvudbangården. Det var delar av den danska regeringens infrastrukturplan från i våras.

I början av året blev dessutom två infrastrukturundersökningar om nya fasta förbindelser färdiga. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har länge funnits på de regionala politikernas önskelista, men den statliga strategiska analysen som presenterades i slutet av januari visade att en väg- och tågförbindelse skulle kosta cirka 57–59 miljarder svenska kronor och inte vara självfinansierad genom brukarbetalning. Möjligheterna för en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn har undersökts i flera Interregprojekt och nu arbetar städerna för att få tillsatt en statlig strategisk undersökning. Enligt slutrapporten skulle en metroförbindelse kosta 30 miljarder danska kronor. Från dansk sida har intresset för fasta förbindelser inte varit lika starkt som i Skåne. I Danmark undersöks möjligheten för en fast Kattegattförbindelse mellan Själland och Jylland.

Öresundsbron lät under våren konsultbolaget Afry ta fram en kapacitetsutredning som visade att kapaciteten på Öresundsbron, både när det gäller tåg- och vägtrafik, räcker till 2050. Däremot behövs flera investeringar på båda sidor sundet för att kapaciteten ska kunna nyttjas fullt ut.

 

Läs analysen här

 


Rapporten presenterades på ett live-sänt möte från Øresundsinstituttets tv-studio i Malmö av senioranalytiker Thea Wiborg och vd Johan Wessman.

Se presentation av analysen här.