Ny analys: Stabil utveckling i Medicon Valley

En ny analys som tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance, MVA, visar att fler sysselsatta, stora bolagsköp och förhoppningar om nya storsäljande läkemedel, blockbusters, sammantaget ger en stabil och positiv utveckling för life science- företagen i dansk-svenska Medicon Valley. Bilden stärks av att statistiken över utvecklingen nationellt i Danmark och Sverige visar på ett ökat antal patentansökningar och en växande export inom life science.

44 000 personer arbetar i företagen inom dansk-svenska Medicon Valley visar den senaste statistiken från 2017. Det är en ökning med 3,4 procent på ett år. I Danmark har sysselsättningen inom life science nått en ny rekordnivå medan den i Sverige vänt uppåt sedan 2015 efter en nedgångsperiod som inleddes 2009.

Den positiva utvecklingen märks på flera sätt på nationell nivå i Danmark och Sverige. Den danska life science-exporten växte förra året med 7,7 procent till en ny rekordnivå på 106 mia. DKK. Den svenska life science-exporten ökade med 10,6 procent till motsvarande 65 mia. DKK. Antalet inlämnade ansökningar inom life science till the European Patent Ofice (EPO) ökade förra året med tio procent i Danmark och med fyra procent i Sverige. I Danmark ökade life science-branschens bidrag till de samlade skatteintäkterna under 2017 med 20 procent till 19,6 mia. DKK medan de ökade med fem procent till 12,7 mia. SEK i Sverige.

Förnyelsen inom Medicon Valley fortsätter med nya produkter och företagsaffärer. Inom läkemedel och bioteknik har sex stora företagsköp till ett totalt värde på mer än 28 miljarder DKK genomförts i regionen under 2019 medan en tillverkare av hörapparater medverkat i en fusion och blivit en av världens större aktörer inom området. Affärer som bidrar till att öka den framtida omsättningen inom Medicon Valley.

Rapporten State of Medicon Valley innehåller även en jämförelse av forskningen i Medicon Valley med nio andra europeiska ledande life science-kluster.De tre forskningsområden som genererat flest vetenskapliga artiklar inom life science i Medicon Valley under perioden 2006-2016 är biokemi & molekylärbiologi, endokrinologi & metabolism, samt onkologi. Jämförelsen är gjord av det nederländska forskningsinstitutet CWTS vid Leidens universitet, på uppdrag av Medicon Valley Alliance.

| Klicka här för att läsa analysen |

• Record-high life science exports. 2018 was a record year for the Danish life science industry’s exports. In 2018, the export of medical products and devices was responsible for 15.4% of Denmark’s total exports; that share has doubled since 2008. Exports were valued at nearly 106 billion DKK – more than double what they were ten years ago. Life science exports were also record-high in Sweden in 2018, having risen 10.6% compared to 2017.

• More patent applications. The number of Danish patent applications in the life sciences to the European Patent Office (EPO) rose 10% last year. The greatest increase was in pharmaceuticals, although most patents are still sought for biotechnology. Swedish patent applications rose by 4% – most were in biotech – but medical technology continues to dominate.

• Rising employment in Medicon Valley. There were 44 000 employees in Medicon Valley in 2017 – the most recent year for which statistics are available. Compared with 2016, this represents a 3.4% increase. Within the region, the Capital Region of Denmark saw a 3.9% increase; Region Zealand had a 1.1% decrease, and Skåne experienced a 6.2% upswing between the two years.

• Increase in tax contribution in both countries. The life science sector in Denmark contributed 19.6 billion DKK in revenue in 2017, which is a 20% increase from 2016. Tax contributions from Swedish life science companies were 12.7 billion SEK in 2017; this is a 5.2% increase from 2016.

• Stable beacons. In 2018, the turnover of Medicon Valley’s four largest life science companies (Novo Nordisk, Lundbeck, Ferring Pharmaceuticals and LEO Pharma) remained stable at 154 billion DKK. If the region’s largest medtech company (Coloplast) is included, it increased to 171 billion DKK.

• Acquisitions and new drugs bring growth. In 2019 so far, there have been six major acquisitions in Medicon Valley, worth more than 28 billion DKK. Of these, five concern sales in which the acquiring company is based in Medicon Valley. In addition, Widex, which manufactures hearing aids, has merged with Sivantos and become the new, larger company WS Audiology. An important new drug just won FDA approval in the USA: Novo Nordisk’s Rybelsus (Semaglutide) will give patients with type-2 diabetes the option of an oral tablet instead of injections.

• Cluster ranking. The region’s researchers are cited significantly more often than average in 15 of the 20 largest subject areas for life science research in Medicon Valley. This was shown in CWTS’ survey of scientific publications and citations in the life sciences from 2006-2017. The 20 largest fields of research were responsible for more than 50% of the total number of scientific publications in the life sciences in Medicon Valley during the period examined.

• Biochemistry – a large area. The four fields of research to generate the largest number of scientific publications in the life sciences in Medicon Valley from 2006-2016 were Biochemistry & Molecular Biology, Endocrinology & Metabolism, Oncology, and Neuroscience.


– De senaste årens satsningar med nationella life science-kontor i både Danmark och Sverige, utbyggda science parks och de två nya forskningsanläggningarna European Spallation Source och Max IV ger goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom företagen i Medicon Valley, sägerJohan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

– Ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter från life science-industrin i Medicon Valley är en tydlig indikation på branschens betydelse som tillväxtmotor såväl regionalt som nationellt. Jag vill därför uppmana regeringarna i både Sverige och Danmark att stärka och vidareutveckla samarbetet i Nordens största life science-kluster, säger Petter Hartman, vd Medicon Valley Alliance.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cluster Ranking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiken finns att ladda ner på Flick – klicka här

Analysen ”State of Medicon Valley 2019” är den sjätte rapporten från samarbetet mellan nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance och det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Rapporten presenteras på Medicon Valley Alliance årsmöte den 4 november 2019.

| Klicka här för att läsa analysen |

För mer information, kontakta:

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org 

Petter Hartman
vd Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577
ph@mva.org