Ny analys: Medicon Valleys forskarparker expanderar och omstrukturerar

En ny analys från Medicon Valley Alliance, MVA, visar att Medicon Valleys science parks växer och görs om. Flera av forskarparkerna som skildras i denna rapport har planer på att expandera och genomför förändringar i den interna strukturen.  Bland annat har DTU Science Park bytt namn från tidigare Scion DTU och utökar med en ny inkubator, Medicon Village har delat upp verksamheten i två bolag som skiljer på innovations- och fastighetsverksamheten och bygger, liksom Medeon, en ny kontorsfastighet. Ideon utökade härom året sin geografi och knöt på så sätt till sig fler fastighetsbolag och Cobis är nu fullt uthyrt och för diskussioner om att bygga nytt sedan Novo Nordisk Fondens nya storsatsning BioInnovation Institute hyrt ett helt våningsplan.

Denna analys har utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av Medicon Valley Alliance.

Analysen kommer att presenteras vid Medicon Valley Alliance Summer Reception idag den 19 juni kl 14.00 – 16.00 vid Malmö universitet.

Klicka här för att läsa analysen

 

 

Highlights från rapporten:

* 17 000 ANSTÄLLDA. Fem forskarparker i Medicon Valley är inriktade eller har tydlig inriktning mot life science: Cobis, DTU Science Park, Ideon, Medeon och Medicon Village. I denna rapport inkluderas även uppstartsmiljön Symbion och den livsmedels- och hälsoinriktade forskarparken Krinova. Sammantaget består dessa miljöer av cirka 1 500 företag med totalt runt 17 000 anställda.

* UTVECKLAR STRUKTUREN. Flera av forskarparkerna gör om i den interna strukturen. Bland annat har Scion DTU bytt namn till DTU Science Park, Medicon Village delats upp i ett innovations- och ett fastighetsbolag och Cobis har breddat sitt verksamhetsområde från ren biotech till att se hälsovård i ett bredare perspektiv.

* NYA BYGGNADER. Flera av forskarparkerna expanderar. Det gäller bland annat Medicon Village som bygger ett nytt kontorshus med plats för 600 personer, Medeon som påbörjar en ny byggnad med 200 arbetsplatser och DTU Science Park som växer med en ny inkubator, Futurebox, samt 20 000 nya kvadratmeter i Lyngby.

* BIOINNOVATION INSTITUTE. Medicon Valleys nya storsatsning heter BioInnovation Institute, BII. Satsningen finansieras av Novo Nordisk Fonden och budgeten är 392 miljoner DKK under en treårig uppstartsperiod. Målet är att skapa en innovationsmiljö i världsklass som på sikt kan ombildas till en självständig fond. BII startade tidigare i år på forskarparken Cobis i Köpenhamn med syftet att det ska bildas fler företag från life science-forskningen vid regionens universitet.

* FLER BÖRSNOTERINGAR I SVERIGE ÄN I DANMARK. Fler nystartade svenska life science-bolag börsnoteras än danska. Dessutom väljer flera av de danska bolagen som noteras att göra det i Stockholm. Förklaringarna är bland annat skillnader i beskattning av aktier och tradition av aktiesparande mellan länderna.

* SPOTLIGHT STOCK MARKET ÖPPNAR I DANMARK. 35 bolag verksamma inom läkemedelsbranschen noterades förra året på Nasdaq Nordic. I höst öppnar Spotlight Stock Market, tidigare Aktietorget, en marknadsplats i Köpenhamn.

 

– De fortsatta satsningarna på regionens science parks är en nyckelfråga för att Medicon Valley ska kunna hävda sig i konkurrensen med andra life science kluster runt om i världen. Det är de mest framgångsrika klustren som lockar till sig de bästa forskarna och de största investerarna, säger Petter Hartman, vd Medicon Valley Alliance.

 

– Med sammanlagt 1 500 företag och 17 000 anställda kan de science parks som studerats betraktas som den nya tidens virtuella storföretag. De små innovativa företagen i dessa science parks samspelar med de stora etablerade life sciencebolagen och är därför viktiga aktörer för att skapa tillväxt och nya jobb, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

MER I RAPPORTEN:

Intervjuer med bland andra:

Carsten Borring, Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

Charlotte Lorentz Hjort, CEO Krinova

Katrine Hoff, project manager Spotlight Stock Market in Denmark

Kerstin Jakobsson, CEO Medicon Village Innovation AB

Magnus Corfitzen, CEO Ascelia

Mia Rolf, CEO Ideon AB

Morten Mølgaard Jensen, CEO COBIS

Neel Hein Bertelsen, Head of Marketing, Symbion

Orest Lastow, CEO Iconovo

Steen Donner, CEO DTU Science Park

Thomas Nagy, director BioInnovation Institute

Ulf G Andersson, CEO Medeon

 

Analysen ”Science Parks in Medicon Valley 2018” är den fjärde rapporten från samarbetet mellan nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance och det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. I oktober utkommer den årliga rapporten ”State of Medicon Valley”.

| Läs hela analysen här |

 

För mer information kontakta:

Petter Hartman
vd Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577
ph@mva.org

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
mobil +46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org