Ny analys: Medicon Valley stärker sin ställning som nordiskt life science-kluster

En ny analys från Medicon Valley Alliance, MVA, visar att det dansk-svenska life science-klustret har stärkt sin ledande position i Norden ytterligare. Under 2015 ökade sysselsättningen inom Medicon Valley med rekordstarka 3,6 procent. Den danska läkemedelsexporten var rekordstark under 2016 och ökade med 6,3 procent medan Sverige tappade 2,7 procent av sin export. Den andra årgången av analysen ”State of Medicon Valley” är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av MVA.

Läs hela analysen här


Tio highlights från rapporten:

* SKATT. Life science-branschen i Danmark och Sverige bidrar årligen med 15,4 miljarder danska kronor respektive 11,6 miljarder svenska kronor till samhällsekonomin i form av direkta skattebetalningar (inkomstskatt och bolagsskatt).

* EXPORT. Framgångarna för danska life science-export fortsatte under 2016 med en ökning på 6,3 procent (mätt i DKK), medan den svenska exporten har minskat med 2,7 procent (mätt i SEK). Den svenska life science-exporten är på samma nivå idag som den var 2009 vilket kan jämföras med den danska life science-exporten som mer än dubblerats under samma period.

* SYSSELSÄTTNING. Medicon Valley stärker sin position som det dominerande life science-centret i Skandinavien. Antalet anställda i life science-företag i Medicon Valley ökade med 3,6 procent under 2015 till 41 300 anställda. Antalet anställda i life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen minskade under samma period med 1,3 procent till 15 400 anställda.

* FYRTORN. Flera av fyrtornsföretagen inom Medicon Valley fortsatte att anställa under 2016. Novo Nordisk ökade personalstyrkan i Danmark med 700 personer och det var först i år som tidigare beslutade neddragningar märktes. Lundbecks utveckling från förluster till nya framgångar märktes även genom att den danska personalstyrkan växte om än bara med något tiotal personer. Ferring Pharmaceuticals har ökat sin danska personalstyrka med 75 personer samtidigt som företaget miljardinvesterar i nya forskningsanläggningen Soundport som byggs granne med Copenhagen Airport. Amerikanska Biogen har utökat med 120 anställda och då främst vid fabriken i Hilleröd.

* BIOTEKFRAMGÅNGAR. Biotekbolagen i Medicon Valley har återhämtat formen. Sedan våren 2014 har åtta danska biotekföretag noterats på Aktietorget eller Nasdaq First North i Stockholm. Det danska intresset för Stockholm handlar om att Sverige har en större tradition att investera i små företag bland småsparare och business angels – delvis beroende på en lägre aktiebeskattning. Den 17 november i år noteras för första gången sedan 2010 ett danskt biotekbolag på Nasdaq Copenhagen – Orphazyme beräknas få en värdering på mellan 1,5 och 1,6 miljarder danska kronor. Bland ägarna till Orphazyme finns Novo Holdings och Sunstone Capital. Även i Skåne har intresset för aktienoteringar varit stort och enbart på forskarparken Medicon Village i Lund finns idag 19 noterade bolag.

* VÄXANDE FORSKARPARKER. Det går bra för Medicon Valleys life science-fokuserade forskarparker. Copenhagen Bio Science Park, COBIS, har under det senaste året satt tillväxtrekord med 40 nya hyresgäster – ofta små företag med koppling mot biotek eller teknikorienterade bolag med inriktning mot life science. Hos Medicon Village i Lund har antalet hyresgäster ökat med ett 20-tal. Nu bygger Medicon Village ut med en ny huvudbyggnad med plats för 600 personer utöver de 1 600 som redan arbetar hos olika företag som hyr in sig där. Under det senaste året har 15 av bolagen som finns på Medicon Village dragit in en miljard svenska kronor i nytt kapital.

* INVESTERARPERSPEKTIV. Biotekföretag lockar sedan några år investerare på världens börser. Aktierna kan utvecklas starkt, men risken och därmed volatiliteten är hög, inte minst bland de små företagen som är noterade på de mindre listorna. Bland vinnarna finns danska Genmab vars aktie har ökat i värde med närmare 400 procent på tre år trots ett kursfall under den senaste månaden. Med ett börsvärde på drygt 75 miljarder danska kronor har Genmab utvecklats till ett ledande nordiskt biotekföretag med 200 anställda.

* ÖVER ÖRESUND. Företag och forskning skapar starka band över Öresund. Varje dag pendlar hundratals svenska forskare och experter till danska läkemedelsjättar som Novo Nordisk, Lundbeck och Ferring. När det gäller forskningssamarbetet över Öresund kompletteras universitetens samarbeten nu av möjligheter som öppnas upp hos de nya materialforskningsanläggningarna European Spallaction Source, ESS, och MAX IV. ESS bygger just nu sin forskningsanläggning i Lund medan datacentrat redan finns på plats i COBIS i Köpenhamn. MAX IV har redan lockat till sig danska investeringar. Såväl ESS som MAX IV anses ge stora möjligheter till avancerad life science-forskning.

* DIGITALISERING. Branschglidning med den tekniska utvecklingen inom vården ger nya möjligheter att möta en åldrande och växande befolkning bland annat genom mer sjukvård i hemmet, men det utmanar samtidigt läkarnas roll och ställer krav på journalsystemen. Skillnader i dansk och svensk primärvård innebär att länderna har olika förutsättningar för att förändra. I Danmark har strukturreformen inneburit att antal sjukhus har minskat och det genomförs storskaliga telemedicinprojekt. Region Skåne satsar på e-hälsa och står just nu inför en miljardupphandling av ett nytt IT-system.

* PÅ AGENDAN. Life science är på den nationella agendan i både Danmark och Sverige. Regeringarna har valt att sätta fokus på området genom att tillsätta nationella utredningar. Det märks även genom ländernas kamp om att locka till sig den europeiska läkemedelsagenturen EMA där Danmark och Sverige konkurrerar istället för att samarbetar som man gjorde i frågan om etableringen av ESS. I grunden handlar det om en bransch som ger mycket stort ekonomiskt bidrag till samhällsutvecklingen.

 

– Det är imponerande att se hur Medicon Valley stärker sin ställning som Nordens ledande life science-kluster med en stark exporttillväxt i kombination med en ökande sysselsättning. Branschens betydelse framgår av att den årligen bidrar med 15,4 miljarder danska kronor respektive 11,6 miljarder svenska kronor till samhällsekonomin i form av inkomstskatt och bolagsskatt, säger Petter Hartman, vd Medicon Valley Alliance.

 

­– Det är intressant att se att riskkapitalet går i båda riktningar över Öresund när det gäller biotekföretag. Exempelvis gör danska Novo Nordisk Fonden, via Novo Holdings, en tredjedel av sina seedinvesteringar i Sverige. Samtidigt har åtta danska biotekföretag valt att notera sina aktier i Stockholm. Det visar på företagens nytta av att ha tillgång till två närliggande marknader, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MER I RAPPORTEN:

Intervjuer med bland andra:

Carsten Borring, head of listing & capital markets Nasdaq Copenhagen

Per Norlén, CEO Alligator Bioscience

Søren Møller, managing partner Novo Seeds

Mette Kirstine Agger, managing partner Lundbeckfonden Ventures

Peter Benson, managing partner Sunstone Capital

Morten Mølgaard Jensen, CEO Copenhagen Bio Science Park, COBIS

Anders Anell, professor at Lund University’s Department of Business Administration

Hans Erik Henriksen, CEO Healthcare Denmark

Jonas Gallon, e-health coordinator Region Skåne

Magnus Lindholm, Nordic CEO Baxter

Erik S. Poulsen, CEO Cortrium

Kerstin Tham, vice-chancellor Malmö University

Anders Lönnberg, National Coordinator for the Life Sciences for the Swedish government Jakob Norman-Hansen, head of secretariat, One-Point Entry Service, Greater Copenhagen

Fakta om större möten och konferenser, publicerade rapporter, organisationer och pågående projekt (se sidan 97–101).

Analysen ”State of Medicon Valley 2017” är den tredje rapporten från samarbetet mellan nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance och det dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet. Samarbetet fortsätter under 2018.

Läs hela analysen här

 

För mer information kontakta:

Petter Hartman
vd Medicon Valley Alliance
+45 2371 5577
ph@mva.org

Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org