Nu går Interreg-projekt om at binde trafikken i Greater Copenhagen sammen officielt i gang

Paneldebat til opstartskonferencen for Interreg-projektet “Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”. Fra venstre til højre: Catarina Rolfsdotter-Jansson (Moderator), Maria Wass Danielsen (Urban Creators), Stephan Müchler (adm. dir. for Handelskammaren), Thomas Becker (direktør for STRING-samarbejdet) og Johan Wessman (adm. dir. for Øresundsinstituttet). Foto: News Øresund

Offentlige og private talere og interessenter fra både Danmark og Sverige var til stede, da Interreg-projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen” havde opstartskonference i Hyllie onsdag d. 24. oktober.

Projektet er delvist finansieret af den europæiske tilskudsfond til regional udvikling Interreg. Der er i alt 10 samarbejdspartnere i projektet, hvoraf fem er svenske og fem er danske.

– Der var en bred vifte af virksomhedsledere, hvor der både var repræsentanter fra det private og det offentlige, som samtidig også repræsenterede både Danmark og Sverige. Men også deltagerne var et godt mix af danskere og svenskere, siger undersøgelsens projektlederen Bengt Nilsson fra Region Skåne til News Øresund.

Blandt de danske talere var Maria Wass Danielsen fra virksomheden Urban Creators. Hun har været med i den ekspertgruppe, der har udarbejdet rapporten ”Mobilitet for fremtiden” på vegne af det danske Transportministerium. Til opstartskonferencen præsenterede hun nogle af rapportens pointer.

Disse peger blandt andet på fremtidens trængselsproblemer, og hvordan nye teknologier såsom MaaS (Mobility as a Service) og nye adfærdsmønstre såsom delebilskoncepter kommer til at have indflydelse på fremtidens trafikbillede.

Og netop disse pointer kan også blive relevante i svensk sammenhæng, tror Bengt Nilsson, der ser positivt på rapportens præsentation til konferencen:

– Danmark og Sveriges trafikbillede minder meget om hinanden, og derfor kan konklusionerne fra rapporten blive relevante i vores undersøgelse om et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen. Pointerne skal selvfølgelig tilpasses det svenske billede, men overordnet set er trafikken meget lig hinanden, siger Bengt Nilsson.

Blandt de svenske talere til opstartskonferencen var Stephan Müchler, administrerende direktør for Handelskammaren i Skåne. Han pointerede blandt andet det centrale i at få det danske og svenske erhvervsliv til at ”tale samme sprog” for dermed i samlet flok at kunne oplyse beslutningstagere om de nødvendige infrastrukturelle indsatser, Greater Copenhagen regionen behøver i fremtiden.

– Handelskammaren samarbejder med Dansk Erhverv og Dansk Industri for at samordne synspunkter for vigtige prioriteringer inden for infrastruktur i Greater Copenhagen. En vigtig prioritering på kort sigt er for eksempel udvidelsen af motorvejen E6, siger Stephan Müchler til News Øresund.

E6-motorvejen er en af de vigtigste forbindelser for køretøjer i Skåne (for pendlere såvel som godstransport), og er kendt for sine lange køer og mange ulykker grundet få spor. Efter Øresundsbrons lancering er motorvejen kun blevet mere anvendt, og derfor udfordres kapaciteten.

Når man skal prioritere infrastruktur langsigtet i Greater Copenhagen regionen, er det vigtigt, at man tager højde for regionens rivende tilvækst i befolkning og godstransport, mener Stephan Müchler. Og den tilvækst bliver kun endnu stærkere med tiden, når infrastrukturelle satsninger såsom HH- og Femern Bælt-forbindelsen er klar:

– Der er ingen region i Sverige, der vokser ligeså hurtigt som Skåne inden for både befolkning og godstransport, og den tilvækst bliver kun stærkere med tiden. Derfor skal vi være i dialog med regeringen – når den altså er kommet på plads – om, at fokusere på infrastruktur i Skåne for at være forberedt på de trafikmæssige forandringer. Ellers kan man potentielt ende med en gentagelse af E6’eren, siger Stephan Müchler.

Handelskammaren har allerede været i dialog med en række politikere, som støtter op om et øget fokus på Skåne-regionens behov for statslige investeringer, tilføjer han.

Fakta – Kort om projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”

Med et budget på lidt over 3 millioner euro har Interreg finansieret halvdelen, mens projektparterne står for resten. Region Skåne er lead partner på projektet, mens Region Hovedstaden er koordinerende partner.

Den dansk-svenske undersøgelse består af tre dele. Den første del, der også går under navnet ”Strategiske scenarier for togtrafikken”, skal blandt andet undersøge, hvilke samfundseffekter nye Øresundsforbindelser over Øresund vil kunne bringe med sig. Det er Helsingborg Kommune, som er hovedansvarlig for denne del af undersøgelsen med Sten Hansen som delprojektleder.

– Det er samfundseffekter i form af et mere integreret arbejdsmarked, større vækst og så videre. På nuværende tidspunkt er det dog umuligt at sige, hvilke konklusioner vi kommer frem til, forklarer projektleder Bengt Nilsson.

”Et sammenhængende kollektivt trafiksystem” hedder anden del af undersøgelsen. Region Sjælland er hovedansvarlig med Sandrina Lohse-Larsen som delprojektleder. Denne del skal blandt andet undersøge, hvilke udfordringer der er for et mere sammenhængende trafiksystem i Greater Copenhagen.

Derudover skal arbejdsgruppen foreslå tiltag, der ”fremmer grænseoverskridende rejser med kollektiv trafik” såsom enklere billetsystemer.

– Hvis du nemt kan finde og foretage rejser fra den ene side af Øresund til den anden, uanset hvor du rejser, og hvor du skal hen, bliver det lettere for kunderne, forklarer Bengt Nilsson.

Tredje og sidste del af undersøgelsen går under navnet ”Fremtidens mobilitet”. Her er Region Hovedstaden hovedansvarlig med Joe Jensen som delprojektleder. Denne del skal blandt andet fremlægge et ”inspirationskatalog” med eksempler på, hvordan det offentlige omstiller til brug af alternative brændstoffer. Den samlede undersøgelse skal være færdig d. 30. april 2021.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)