Nordisk kulturfond vill vara motkraft till politisk styrning

Nordisk Kulturfond, som utdelar runt 31 miljoner danska kronor om året till nordiska kulturprojekt, har siktet på att vara en fri spelare i kultursektorn. Direktören Benny Marcel ser en tendens till mer politisk styrning i Sverige såväl som i Danmark och framhäver därför potentialen i nordiskt samarbete och ett gränsöverskridande perspektiv. Han ser framför allt möjligheter till mer samarbete i återstarten efter coronakrisen.

I Sverige såväl som i Danmark kan kulturpolitiken sägas bygga på en nordisk kulturmodell där principen om en armlängds avstånd är viktig, alltså att det finns självständiga organ som oberoende av politiken kan fatta beslut kring kulturstöd. Men på Nordisk Kulturfond, som är en självständig organisation med anknytning till Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, har man märkt av en utveckling mot mer styrning av kulturen och ser det som en gemensam utmaning för de nordiska länderna.

– Vi ser att det finns en tendens till mer kulturpolitisk styrning i både Danmark och Sverige. Jag är emot den typen av toppstyrning! Det är kulturen och konsten själv som ska styra. Och vi ska inte mäta och kvantifiera på längden och tvären, säger Benny Marcel, direktör för Nordisk Kulturfond.

Läs hela intervjun på News Øresund.

Foto: Peter Hoelstad