Nordisk fokus på form, design och arkitektur med världsmålen som ram

I Malmö ligger Form/Design Center som samlar aktörer inom arkitektur, design och konsthantverk. Centret har ett brett samarbete med aktörer i Sverige, men har också ett interregionalt perspektiv med FN:s världsmål som ram. Det kan bland annat handla om nordiska projekt som Sustainordic eller att tänka över gränsen till Danmark i samband med evenemang som Arkitekturdagarna i Malmö eller arkitekturkongressen UIA 2023 i Köpenhamn.

I det gamla kornmagasinet i den äldsta delen av Malmö, precis bakom Lilla Torg, ligger Form/Design Center. Det är en plats med utställningar, arrangemang och projekt samt möten och samtal om arkitektur, design och konsthantverk. I kaféet doftar det kaffe när Dorte Bo Bojesen, vd för Form/Design Center, tar emot. Här kan gästerna sitta och arbeta, bläddra i aktuella designmagasin, dricka kaffe eller köpa olika slags konsthantverk. På våningarna ovan finns utställningar. Vid tidpunkten för intervjun hänger textiler, som Borås universitets avgångselever har designat och skapat i olika tekniker, material och färger från taket.

– Alla de teman som vi tar upp genom samarbets- och utvecklingsprojekt ska utmynna i en utställning och/eller ett programformat. Det är genom utvecklingsprojekt som vi är med och genererar kunskap. Alla aktiviteter ska fokusera mot ”Gestaltad Livsmiljö” med fokus på arkitekturens och designens roll för att utveckla hållbara livsmiljöer för alla, med helhetsperspektiv, interdisciplinärt samarbete samt inkludering och formgivning som viktiga nyckelord. Därigenom får vi fokus på kvalitet och hållbarhet samt öppnar upp för innovation på nya nivåer. Vi tolkar och navigerar hela tiden i världen omkring oss, lokalt mot det globala och tvärtom; ”Gestaltad livsmiljö” och Agenda 2030 är essentiella ramverk och nu också med EU:s satsning på New European Bauhaus, berättar Dorte Bo Bojesen och konstaterar att det är svårt att göra en snabb hisspitch för Form/Design Center.

Läs hela artikeln på News Øresund

 

Denna intervju är en del av analysen: “Dansk-svenskt kultursamarbete”, framtagen av Øresundsinstituttet. Rapporten visar att den gränsöverskridande dynamiken och närheten mellan länderna är betydelsefull för de kultursamarbeten som förekommer. För rapporten genomfördes 23 intervjuer och en enkätundersökning med 123 svar. Rapporten släpptes den 24 mars och är den tredje delen av en större kulturanalys. Läs rapporten här.