News Øresunds veckobrev v. 42

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 42

Klicka här för att läsa det danska veckobrevet v. 42


Huvudrubriker:

600 svenska arbetssökande och 15 danska företag väntas till jobbmässa den 27 oktober

På onsdagen den 27 oktober arrangeras en dansk-svensk jobbmässa i Hyllie i Malmö och cirka 600 svenska arbetssökande väntas dit. De danska företag som är där för att rekrytera svensk arbetskraft finns inom hotell- respektive transportbranschen men även några mat- och servicebutikskedjor är där. Den dansk-svenska jobbmässan har tillkommit efter en kraftigt ökad arbetskraftsbrist i Danmark, framför allt inom service- och turistbranschen, samtidigt som arbetslösheten är betydligt högre på den svenska sidan. I september var arbetslösheten 9,5 procent i Skåne och 13,8 procent i Malmö, men arbetslöshetstalen har ändå sjunkit sedan ett år tillbaka.


Tidsperspektivet på flygplatsen ändrades från år till veckor

Under tre veckor i inledningen av coronapandemin föll intäkterna och anta- let passagerare på Köpenhamns flygplats till fem procent av det normala. Vd Thomas Woldbye berättar om ett stålbad där utflödet av pengar till kostnader och investeringar halverats medan planeringshorisonten ändrats från årsperspektiv till tre veckor och tre månader. Organisationen har snabbt blivit mera agil och digital. Med stabila ägare och stora lån har krisen kunnat hanteras. Framtidsfrågan är hur lånen ska betalas av samtidigt som investeringarna på flygplatsen återupptas när läget i samhället normaliseras.


Ny utredning visar möjliga stationslägen i Malmö för en Öresundsmetro

En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn kan även resultera i ett tunnelbanesystem inne i Malmö. Tre möjliga lägen för de två stationer som planeras i Västra hamnen och tre möjliga lägen för en metrostation vid Malmö C utreds nu. Dessutom skissar kommunen på tänkbara förlängningar till Värnhem eller Södervärn i en eventuell utbyggnad av Öresundsmetron vidare in i Malmö. Så ser förslagen i Malmö stads nya rapport kring anslutningar till en Öresundsmetro ut.

 


Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.