News Øresunds veckobrev v. 40

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 40

Klicka här för att läsa det danska veckobrevet v. 40


Huvudrubriker:

Nytt trepartsavtal på danska arbetsmarknaden avsätter miljonbelopp till Öresundssamarbete och rekrytering av svensk arbetskraft

I ett nytt avtal på den danska arbetsmarknaden satsas på ett utökat samarbete över Öresund för att lindra bristen på arbetskraft i Danmark. Under 2022 och 2023 avsätts sammanlagt fyra miljoner danska kronor till “samarbete i Öresundsregionen/Sydsverige om rekrytering av svenska arbetslösa till branscher i Danmark med brist på arbetskraft”.


Dansk-svensk jobbmässa ska matcha arbetslösa svenskar med jobb i Köpenhamn

Den 27 oktober arrangeras en dansk-svensk jobbmässa i Hyllie, där omkring 20 danska företag deltar. Det skriver Sydsvenskan. Målet är att matcha några av Malmös arbetssökande med danska arbetsgivare inom bland annat hotell- och restaurangbranschen och transportsektorn, som i högre grad upplever brist på arbetskraft. I Köpenhamn finns mer än 10 000 lediga jobb samtidigt som det finns omkring 24 000 arbetssökande i Malmö. Medan arbetslösheten i Malmö uppgår till omkring 14 procent är den under fem procent i Köpenhamn.


Undantaget i socialförsäkringen för Öresundspendlare gäller inte längre

Eftersom hemarbete inte längre rekommenderas i Danmark och Sverige och det går enkelt att resa mellan länderna gäller inte längre undantaget i socialförsäkringen för Öresundspendlare. Det uppger informationstjänsten Øresunddirekt.

 


Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds svenska veckobrev

Teckna en gratis prenumeration på News Øresunds danska veckobrev


News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som rapporterar om den gränsregionala utvecklingen i Öresundsregionen samt om Danmark för svenska läsare och om Sverige för danska läsare. News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.