Nasdaq-chef i Köpenhamn: “Privata investerare ökar investeringarna i life science, medan de institutionella investerarna fortsatt är motvilliga”

Investeringsviljan inom life science-branschen ökar bland privata investerare, menar Carsten Borring, som är chef över Listings & Capital Markets vid Nasdaq i Köpenhamn. Privata investerare tar en större risk och investerar mer jämfört med för fem år sedan. Men klimatet kring att anskaffa kapital kan bli bättre – särskilt i den danska delen av Medicon Valley – om institutionella investerare som pensionsfonder går mer in på småbolagsmarknaden, precis som i Sverige, tror han.

Det är goda tider när det gäller investeringar och kapitalanskaffning inom life science-branschen just nu. Det menar Carsten Borring, chef över Listings & Capital Markets vid Nasdaq i Köpenhamn.

– Det blir bättre och bättre dag för dag, säger han.

De positiva tongångarna kring investeringar inom branschen är en tendens som märks tydligt för tillfället, vilket också påpekas av banker och analysföretag.

Det hänger enligt Carsten Borring ihop med att privata och professionella investerare – särskilt i Danmark, men också i Sverige – i större utsträckning under de senaste fem åren har tagit en större risk än de brukar göra och investerar mer i sektorn.

Den ökande investeringsaktiviteten markerar alltså en förskjutning jämfört med för 10 år sedan, där det har varit svårare att skaffa kapital till life science-företag tidigare eftersom de har en lång väg till marknaden och därmed är förknippade med högre risk.

Men nu har både privata och starka professionella investerare hamnat på banan och driver utvecklingen, understryker Carsten Borring, som har arbetat i börsbranschen i 20 år och var med och börsnoterade det stora danska läkemedelsföretaget H. Lundbeck 1999.

Læs hele interviewet på News Øresund

Foto: News Øresund