Nabolandskanalerne: ”Tv är en genväg för att lära känna varandra bättre”

Undersökningar visar på en minskad språklig och kulturell förståelse över gränserna i Norden och att svenska och danska ungdomar hellre pratar engelska än skandinaviska med varandra. Sedan 2006 har informationsinsatsen Nabolandskanalerne i Danmark försökt motverka den tendensen genom att uppmuntra danskarna till att se på svensk, norsk och tysk tv. Vibeke Lyngse, marknads- och kommunikationschef för Nabolandskanalerne, beskriver det som ett kulturpolitiskt projekt och att det historiskt sett funnits en politisk uppbackning i Danmark för att blicka ut mot grannländerna.

Foto: SVT/Snehvide drømme

Vid ett besök på hemsidan nabolandskanalerne.dk hittar man en guide till några av de mest intressanta programmen på grannländernas tv-kanaler just nu. I alla fall enligt informationstjänsten Nabolandskanalerne. Det handlar om public service-kanalerna SVT, norska NRK, och tyska ARD och ZDF och ett sådant tips är ”Sov gott” på SVT, ett program där den svenska komikern och programledaren David Batra undersöker sömnsvårigheter och varför det drabbar allt fler människor.

Tredje säsongen av den norska succéserien Exit är ett annat exempel. Serien handlar om rika, karriärsdrivna människor i Norge som bakom fasaden begår destruktiva och desperata handlingar. Nabolandskanalerne har publicerat intervjuer med Exit-skådespelare på hemsidan och i sociala medier med särskilda hälsningar till de danska tittarna som de tackar för att de har följt serien.

Programtipsen på nabolandskanalerne.dk kommer från den danska informationsinsatsen Nabolandskanalerne, en tjänst som rättighetsorganisationen Copydan står bakom. Copydan ägs av cirka 30 organisationer som företräder rättighetsinnehavare till film- och tv-produktioner i Danmark och organisationen står även för rättigheterna till att distribuera de svenska, norska och tyska public service-kanalerna i Danmark.

Nabolandskanalerne fyller två syften

Någon motsvarande tjänst som uppmuntrar till att ta del av grannländernas tv finns inte på den svenska sidan, men Vibeke Lyngse, marknads- och kommunikationschef på Nabolandskanalerne beskriver att verksamheten fyller två viktiga syften i Danmark: dels har de ett kulturpolitiskt syfte i att öka förståelsen mellan grannländerna och dels i att tillgängliggöra grannländernas tv-utbud för danskarna.

– Det har alltid varit en tradition i Danmark att man har sett på grannländernas tv. Om man bodde i norra Jylland så tittade man på norsk tv, om man bodde i Köpenhamnsområdet så såg man på svensk tv och om man bodde i södra Jylland så var det tysk tv. Det har man haft ett stort intresse i att man fortsätter att göra eftersom det är våra grannar och vi delar en massa kultur, historia och språk men också sammanhang. Från politiskt håll har man därför tyckt det varit viktigt att man kan se på varandras tv-utbud, säger Vibeke Lyngse.

(News Øresund – Erik Ottosson)

Läs hela artikeln på News Øresund