Miso Film ser sig som ett nordiskt – inte bara danskt – bolag

Att arbeta i Danmark, Norge och Sverige har varit en grundsten för Miso Film sedan starten, berättar Peter Bose, som tillsammans med Jonas Allen driver filmbolaget med huvudkontor i Köpenhamn. Det ger en större marknad, bättre riskspridning och gränserna utgör inga större hinder, menar han. Men även om det sker ett personal- och erfarenhetsutbyte bakom kameran är själva film- och tv-produktionerna ofta nationella.

– Den allra första produktion vi gjorde i Miso Film var faktisk norsk: Varg Veum. Det här har varit vår ingång från dag ett. Både Jonas och jag har varit vana vid att arbeta i Sverige och Norge och vi har inte sett det som något hinder eller problem, utan en styrka. Ibland har vi många produktioner i Sverige – ibland färre och i stället fler i Danmark. Det ger en riskspridning och i en tid då det finns behov att sprida risken är det riktigt bra, säger Peter Bose.

Något år efter millennieskiftet var Peter Bose och Jonas Allen med om att starta upp filmbolaget Yellow Bird, som från början var danskt men snart flyttade över till Sverige i samband med produktionen av Wallanderfilmerna. Med erfarenheten därifrån – bland annat – startade de två danska producenterna 2004 Miso Film, redan från början med aktiviteter i både Norge och Danmark.

Läs intervjun på News Øresund