Medicon Valleys företag investerar för miljarder i nya produktionsanläggningar i Öresundsregionen och gör stora uppköp i utlandet

Life science-företagen sysselsätter ca 50 000 anställda i Öresundsregionen. Branschen har de senaste åren upplevt en betydande investeringsförmåga, sysselsättningstillväxt och framtidstro, som märks hos företag på båda sidor Öresund. Särskilt två tendenser präglar life science-sektorn: Dels investerar företagen stora summor på att utöka sina produktionsanläggningar eller kontorsfaciliteter regionalt för att följa efterfrågan, vilket gör att många rekryterar nya medarbetare. Dels gör flera life science-företag uppköp i utlandet för att stärka sin affärs- och produktportfölj.

 

15 exempel på life science-företag i Medicon Valley, som utökar sina produktions- eller huvudkontorsfaciliteter i Öresundsregionen:

 • Novo Nordisk – investerar 17 miljarder DKK i tre nya fabriker och utökad produktion i Kalundborg – 400 nya jobb på sikt. Företaget har sedan år 2000 investerat 35 miljarder DKK i produktionsanläggningen i Kalundborg.
 • Fujifilm Diosynth Biotechnologies – köpte Biogens fabrik i Hillerød för 6 miljarder DKK under 2019 och investerar 6 miljarder DKK på att bygga ut fabriken fram till 2023, 300 nya jobb på sikt
 • LEO Pharma – investerar 1,5 miljarder DKK i ny fabrik i Ballerup, det största fabriksprojektet i företagets historia
 • Chr. Hansen – investerar 1,5 miljarder DKK i ny fabrik i Kalundborg, 150-200 nya jobb på sikt
 • AGC Biologics – investerar 1,2 miljarder DKK i ny fabrik i Søborg, 300 nya jobb på sikt
 • Bavarian Nordic – investerar över en miljard DKK i fabriken i Kvistgård
 • Ferring Pharmaceuticals – utökar och flyttar under 2022 till 37 000 kvm stort huvudkontor vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, 150 nya jobb på sikt
 • Novozymes – utökade under 2019 med 30 000 kvm ny kontors- och forskningsanläggning i Kongens Lyngby
 • Genmab  – utökar och flyttar 2023 till 12 500 kvm nytt globalt huvudkontor i Valby/Köpenhamn, 400 nya jobb på sikt
 • Ellab – utökar huvudkontoret med 1 000-1 500 kvm i Hillerød
 • TePe – utökar huvudkontoret med 15 000 kvadratmeter i Malmö, 100 jobb på sikt
 • PolyPeptide Laboratories – fick under 2021 möjlighet att tredubbla produktionskapaciteten i Malmö, ökar kapaciteten under 2022
 • McNeil – investerar 207 miljoner SEK i fabriken i Helsingborg och utökar produktionsportföljen
 • Bioglan – investerar 30 miljoner SEK i fabriken i Malmö, 30 nya jobb på sikt
 • Sever Pharma Solutions (QPharma) – har sedan 2018 utökat produktionsanläggningen i Malmö och överväger ny utökning i Malmö

10 exempel på life science-företag i Medicon Valley som har gjort uppköp i utlandet:

 • Novo Nordisk – köpte under 2021 amerikanska Dicerna för 22 miljarder DKK
 • Coloplast – köpte under 2021 Malmöbaserade Atos Medical för 16 miljarder DKK
 • GN Hearing – köpte under 2021 amerikanska Lively för 625 miljoner DKK
 • Atos Medical – köpte under 2021 tyska Tracoe Medical, inklusive dotterbolag i Holland och Storbritannien
 • TePe – köpte under 2021 svenska Proxident
 • Novozymes – köpte under 2020 amerikanska Microbiom Labs för 780 miljoner DKK
 • Abacus Medicine – köpte under 2020 holländska Pluripharm
 • LEO Pharma – köpte under 2020 läkemedelsrättigheter för 273 miljoner DKK
 • Nolato – köpte under 2020 amerikanska GW Plastics för 2 miljarder SEK
 • Lundbeck – köpte under 2019 amerikanska Alder BioPharmaceuticals för 13 miljarder DKK

 

Øresundsinstituttet fortsätter att kartlägga life science-klustret
Fram till sommaren 2022 fortsätter Øresundsinstituttet att kartlägga life science-branschen i Öresundsregionen inom ramen för Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Nästa och den sista delrapporten fokuserar på branschens utveckling, utmaningar och kompetensbehov i Köpenhamnsområdet och på Själland och väntas bli publicerad under våren 2022.

Foto: News Øresund