Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

De tre forskningsområden som genererat flest vetenskapliga artiklar inom life science i Medicon Valley under perioden 2006-2016 är biokemi & molekylärbiologi, endokrinologi & metabolism, samt onkologi.

Klicka här för att läsa den första analysen

Klicka här för att läsa den andra analysen

Read press release in English

 

 

 • Forskarna i Medicon Valley har publicerat 32 027 vetenskapliga artiklar inom life science under den undersökta perioden 2006-2016. Under 2006-2017 tillhörde 13 procent av dessa de tio procenten mest citerade i världen inom sina respektive områden.
 • Antalet publicerade vetenskapliga artiklar i Medicon Valley ökade med 23 procent från tidsperioden 2006-2009 till tidsperioden 2013-2016. Det var den största procentuella ökningen av samtliga kluster i undersökningen.
 • De europeiska life science-kluster i jämförelsen som publicerade flest vetenskapliga artiklar under den undersökta perioden var London-Cambridge-Oxford (116 263), Nederländerna (90 779) och BioValley, ett tysk-fransk-schweiziskt kluster, inklusive Basel, Alsace, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse och Strasbourg (49 925). De kluster som hade störst andel vetenskapliga artiklar som tillhörde de tio procenten mest citerade i världen inom sina respektive områden var London-Cambridge-Oxford (17%), Zürich (16%) och Skottland (15%).
 • De kluster som följer Medicon Valley närmast i jämförelsen är Stockholm-Uppsala, Flandern och i viss mån München.
 • Internationellt samarbete ligger bakom 54 procent av de vetenskapliga artiklarna i Medicon Valley, och leder till betydligt mer citerade artiklar än de som är resultatet av nationellt samarbete eller en enskild forskargrupps arbete. Samtidigt är forskningsnätverken i den gränsöverskridande regionen till övervägande del nationella.
 • De interna forskningsnätverken inom Sverige och Danmark är betydligt starkare än de som går över Öresund. Det visar CWTS nätverksanalys över vilka svenska och danska forskningsinstitutioner som aktörerna i Medicon Valley samarbetar med inom life science. Även om praktiska problem och gränshinder sätter käppar i hjulet tror universiteten i Medicon Valley att mer samverkan över Öresund skulle stärka forskningen. Forskningsanläggningarna ESS och Max IV, samt en gemensam forskningsstrategi för diabetes, lyfts fram som sätt att knyta regionen tätare samman.
 • Det bedrivs life science-forskning på fler sjukhus på den danska sidan sundet än på den svenska, där den framför är koncentrerad till Skånes universitetssjukhus.
 • Det nederländska forskningsinstitutet CWTS vid Leidens universitetet har på uppdrag av Medicon Valley Alliance gjort en bibliometrisk jämförelse av tio europeiska life science-kluster, varav ett är Medicon Valley:
  – London-Cambridge-Oxford
  – Nederländerna
  – Île de France/Paris
  – Flandern
  – Stockholm-Uppsala
  – Skottland
  – Medicon Valley
  – Zürich
  – BioValley (ett tysk-fransk-schweiziskt kluster som omfattar Basel, Alsace, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse och Strasbourg)
  – München

Många citeringar för Medicon Valley-forskare

Inom 15 av de 20 största ämnesområdena för life science-forskningen i Medicon Valley citeras regionens forskare mer än det internationella genomsnittet. Det visar CWTS genomgång av publicerade artiklar och citeringar inom life science under perioden 2006-2017.

 

Runt medel i en europeisk jämförelse

Medicon Valley ligger över medel sett till antalet citeringar per vetenskaplig artikel ur ett internationellt perspektiv. Men i jämförelse med nio andra europeiska life science-kluster placerar sig den svensk-danska regionen ungefär i mitten. Det visar en genomgång av de sju största ämnesområdena i Medicon Valley, som gjorts av det nederländska forskningsinstitutet CWTS vid Leidens universitet.

 

20 stora forskningsfält

De 20 största forskningsområdena står tillsammans för mer än 50 procent av det totala antalet publicerade artiklar inom life science i Medicon Valley under den undersökta tidsperioden.

 

De tio största forskningsområdena inom life science i Medicon Valley

Utifrån publicerade artiklar under tidsperioden 2006-2016.

 1. Biochemistry & molecular biology
 2. Endocrinology & metabolism
 3. Oncology
 4. Neurosciences
 5. Medicine, general & internal
 6. Public, environmental & occupational health
 7. Pharmacology & pharmacy
 8. Cardiac & cardiovascular systems
 9. Immunology
 10. Surgery

 

De citeras mest

De fem ämnesområden inom life science där Medicon Valley-forskarnas vetenskapliga artiklar citerats mest under 2006-2017, utifrån det internationella genomsnittet inom sitt respektive fält, är följande:

 • Medicine, general & internal (MNCS: 1,71)
 • Cell biology (MNCS: 1,61)
 • Genetics & heredity (MNCS: 1,46)
 • Plant sciences (MNCS: 1,40)
 • Sport sciences (MNCS: 1,39)

MNCS-värdet 1 innebär att en publicerad artikel citerats lika mycket som det internationella genomsnittet inom sitt forskningsområde.

Denna lista utgår från de 40 största forskningsområdena inom life science i Medicon Valley.

 

Biobanker skapar skandinaviskt samarbete

Svenska och danska biobanker är omfattande och uppbyggda på liknande sätt. Det ger forskare vid bland annat Statens Serum Institut och Lunds universitet incitament att arbeta över gränserna, för att kunna ta del av ett större material. Det danska, statliga forskningsinstitutet Statens Serum Institut samarbetar så mycket med Sverige att en datagenererad nätverksanalys placerar det i ett svenskt sammanhang.

 

Øresundsinstituttets översikt över universitet och antalet forskare inom life science i regionen