Medicon Valley Alliance startar svensk-danskt nätverk för medtech-industrin

Ideon i Lund kommer stå värd för ett nätverksmöte för medtech-industrin i slutet av februari. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Med det nya medtech-nätverket vill Medicon Valley Alliance synliggöra affärsmöjligheter i Öresundsregionen. Det är en i raden av initiativ som klusterorganisationen har tagit för att främja utbytet mellan industri och forskning mellan Sverige och Danmark. De beskriver det nya nätverket som en viktig pusselbit i arbetet att integrera life science-industrin över sundet.

Tillsammans med Ideon och bolagen Alteco Medical och Saxocon arrangerar Medicon Valley Alliance ett nätverksmöte för Öresundsregionens medtech-företag i slutet av februari. Fokus för mötet är marknadsföring och målet är att stärka affärsmöjligheterna i regionen. Som värd står Ideon Science Park i Lund.

– Människors hälsa kommer i framtiden alltmer vara beroende av medicinteknik. Det är en lång tradition inom Ideon Science Park att bolagen utvecklar just deep tech-lösningar, baserade på forskning, för olika samhällsbehov. Av våra 400 bolag är ca 30 etablerade inom medtech, som hör till ett av Ideon Science Parks fyra fokusområden, och vi vill naturligtvis underlätta bolagens tillväxt och framgång bland annat genom att stötta ett nätverk av denna dignitet, säger Mia Rolf, VD på Ideon Science Park, i ett pressmeddelande.

Tidigare har Medicon Valley Alliace tagit liknande initiatv i form av nätverksmöten för läkemedelsindustrins toppchefer och för forskare och entreprenörer verksamma inom cancerområdet. (News Øresund)