Nyheter

Dubbelinvigning av nya järnvägsspår i Skåne under fredagen

Under fredagen bjöd Trafikverket in till invigning av det nya fyrspåret Malmö-Lund, Södra stambanan, och dubbelspåret Ängelholm-Maria, Västkustbanan. Under konferensen medverkade bland annat myndighetens generaldirektör, Roberto Maiorana och Pat Cox, Europeiska kommissionens samordnare för TEN-T-korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet. Mötet ägde rum på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Nyhetsbyrå

News Øresund är en oberoende dansk-svensk nyhets­byrå som ingår i Øresundsinstituttet. Nyhetsbyrån levererar nyheter till redaktioner i Danmark och Sverige, har en egen nyhetshemsida och ett redaktionellt bildarkiv. Dessutom sammanfattas nyheterna varje fredag i ett veckobrev. Läs mer

Bildarkiv på flickr

News Øresund har ett stort redaktionellt bildarkiv som får användas under förutsättning att källa nämns. Se arkivet här: www.flickr.com/newsoresund.