Malmö och Oslo två av sex nya medlemmar i String

Det politiska samarbetet String utökas med sex nya medlemmar – som sträcker sig från Malmö till Oslo – med start nästa år. Därmed utökas det tysk-dansk-svenska samarbetet till att även omfatta Norge. Det uppges i ett pressmeddelande.  

String, som är ett gränsöverskridande politiskt samarbete som representerar en geografisk region från Hamburg i söder till Region Skåne i norr, bildades 1999 med syftet att driva igenom Fehmarnbelt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Sedan dess ligger bygget av en tunnel fortfarande i startgroparna – men samarbetet har utvecklats till att omfatta sex parter. Nu står det klart att ytterligare sex medlemmar går med i samarbetet från och med den första januari 2018 och det är Malmö Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Akershus Fylkeskommun, Østfold Fylkeskommun och Oslo stad.
Genom de nya medlemmarna hoppas man att byggandet av tunneln kan påskyndas då de nya medlemmarna stödjer den fasta förbindelsen.
– Expansionen kommer utan tvekan att skapa bättre koordination av ansträngningar, politik och investeringar och öppna upp för nya spännande projekt, säger Jacob Vestergaard, Maniging Director of String, i ett pressmeddelande.

Malmö stad, som är en av de som står värd för konferensen Fehmarn Bält Days nästa år i just Malmö, hoppas kunna bidra med erfarenhet kring betydelsen av en fast länk mellan två länder.
– Vi är väldigt glada över att fått förfrågan om att bli fullvärdiga medlemmar i STRING. Malmö stad har länge varit indirekt involverade i Strings arbete, genom europeiska projekt och genom att offentligt stötta String både på hemmaplan och i Bryssel. Inom vår gränsöverskridande region med Öresundsbron har vi lärt oss vad en fast länk mellan två länder kan innebära för en region. Malmö kan bidra med dessa erfarenheter, och dessutom dedikation och deltagande, i Strings framtida arbete, säger Katrin Jammeh Stjernfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, i ett pressmeddelande. (News Øresund)

De nuvarande medlemmarna i STRING-samarbetet är:
Hamburg, Schleswig-Holstein, Region Sjælland, Regionen Hovedstaden, Københavns Kommune och Region Skåne.