Linus Eriksson: ”Jag upplever faktiskt att regeringen nu pratar om Fehmarn Bält-förbindelsen och dess påverkan på Sverige”

Foto: Øresundsbro Konsortiet

Öresundsbrons vd, Linus Eriksson, träffade under måndagen Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson (KD när han var på besök i regionen. Att regeringen tittar på effekterna av Fehmarn Bält-tunneln i Sverige och både fokuserar på godsflöden och den regionala arbetspendlingen kring Öresund ser Linus Eriksson som positivt. Nu väntar Öresundsbron och Svedab på ett regeringsbeslut för att kunna genomföra investeringar i landanslutningar kring bron och bland förhoppningarna finns en utredning om kapaciteten på Malmö godsbangård.

Sveriges infrastruktur- och bostadsminister, Andreas Carlson (KD), besökte under måndagen Öresundsregionen. Han mötte bland annat Linus Eriksson, Öresundsbrons vd, och fick åka upp i en av de 203,5 meter höga pylonerna på bron. Enligt Sydsvenskan som intervjuade ministern på plats vill Andreas Carlson förstärka kapaciteten på Öresundsbrons landanslutningar och menar att redundansen över Öresund har kommit i ett nytt ljus med tanke på Rysslands krig i Ukraina.

News Øresund har ställt fyra frågor till Linus Eriksson med anledning av mötet:

Hur upplevde du mötet med ministern?

– Det var ett positivt möte tycker jag. Jag uppskattar verkligen att han tar sig tid. Jag tror att han sa att han på fredag har varit minister i 150 dagar så det är fortfarande i början på en mandatperiod. Men att han tar sig tid, att komma ner och lyssna in, är något jag uppskattar, säger Linus Eriksson.

Hur tolkar du ministerns uttalande om kommande investeringar i regionen?

– Det är ju inte så att en minister kommer ner och träffar oss och lovar en massa saker. Så funkar det ju inte. Det finns andra forum där beslut tas i. Däremot tycker jag att han är tydlig med att man vill satsa på de nationella godsflödena och den regionala arbetspendlingen.

– Danmark har redan tagit beslut och investerar för mer kapacitet kring Öresund, där behöver Sverige hänga med. Jag upplever faktiskt att regeringen nu pratar om Fehmarn Bält-förbindelsen och dess påverkan på Sverige.

Ni har låtit göra en utredning om kapaciteten på Öresundsbron som visar att den räcker till 2050 om vissa investeringar i landanslutningar kring förbindelsen görs. Vad är status när det gäller de investeringarna?

– Idag utnyttjar vi bara cirka två tredjedelar av kapaciteten i järnvägstrafiken över Öresundsbron, men det är inte bron i sig som är flaskhalsen. När trafiken ökar så är det landanslutningarna, alltså från Öresundsbron till Malmö C, men därefter även vidare till Lund och sedan norrut mot Hässleholm, som behöver åtgärdas. Där har vi, tillsammans med Trafikverket, tagit fram förslag för investeringarna närmast bron och sagt att medfinansiering kan ske via vårt ägarbolag Svedab. När det gäller Malmö godsbangård så ska den med trafikökningar klara av att ta emot kanske 200–300 procent mer gods, klarar den det eller blir det en ny flaskhals? Det tycker vi att man ska utreda.

Vad ser du som nästa steg nu?

– Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda vad som händer med stambanan från Lund C upp till Hässleholm. Det ska redovisas i september så jag tror inte att det händer så mycket före det. Vad gäller åtgärder från Lernacken till Malmö C så ligger det på regeringens bord. Varken Øresundsbro Konsortiet eller Svedab förfogar över egna pengar på det sättet, utan det krävs ett regeringsbeslut.

– Om vi blickar ännu längre fram och fler förbindelser så gavs inga besked alls igår. Den svenska regeringen har ju lagt ut ett uppdrag till Trafikverket om att utreda alla förbindelser och behovet av dem. Där behövs mer fakta och ett beslut som bygger på behov tycker jag.

(News Øresund – Jenny Andersson)