LEO Pharma fick input till open innovation-plattform från danska och svenska biotek-företag i Öresundsregionen

Niclas Nilsson börjar den 17 januari som ny chef för LU Innovation. I mer än 15 år har han arbetat för LEO Pharma i Danmark, där han har varit med att bygga upp en open innovation-modell baserad på input från danska biotek-företag och mindre biotek-företag på Medicon Village i Lund. Modellen har skapat en grogrund för mer life science-samarbete i Öresundsregionen och globalt, och förutom globala biotek- och läkemedelsföretag använder flera universitet och studerande från Danmarks Tekniska Universitet och Lunds universitet sig av plattformen. Niclas Nilsson upplever att open innovation skapar flera hållbara nätverksrelationer, och att dansk och svensk ledarkultur har blivit mer lika de senaste åren.

Redan 2004 anställdes Niclas Nilsson av LEO Pharma som forskare. Hans tvärvetenskapliga bakgrund inom biologi och teknik gjorde honom attraktiv för LEO Pharma och han har märkt att fler och fler svenskar genom åren har hittat vägen, liksom han själv, till life science-branschen i Danmark och kunnat tillföra extra kompetens. Särskilt efter att AstraZeneca stängde ned i Lund, för cirka tio år sedan, upplever han att många talanger från Sydsverige har blivit relevanta för företag på den danska sidan Öresund. Sedan 2015 har Niclas Nilsson lett arbetet med att bygga upp en open innovation-plattform i Danmarks äldsta läkemedelsföretag.

Open innovation handlar om att företag öppet delar kunskap och resurser genom externa partnerskap, och med långt mindre restriktiva juridiska kontrakt, för att lösa komplexa utmaningar även om inte alla de nödvändiga kompetenserna finns internt i organisationen.

Genom åren har open innovation blivit mer utbrett i kunskapstunga sektorer som just biotek- och läkemedelsbranschen, och open innovation används till exempel också i Ideon Science Park i Lund och hos Novozymes i Köpenhamnsområdet genom Hello Science-plattformen.

– De flesta företag vill samarbeta ännu mer med externa partners än vad man gör, men endast få implementerar det som behövs för att arbeta mer tillsammans. Där är open innovation ett riktigt bra exempel på hur det kan gå till, säger Niclas Nilsson, som menar att deras modell har varit bra på att få igång samarbeten i praktiken.

När LEO Pharma började arbeta med att bygga upp en plattform för open innovation vände de sig bland annat till en rad biotek-företag i Danmark och på Medicon Village i Lund. Syftet var att få veta hur en samarbetsplattform med ett större läkemedelsföretag kan vara attraktiv ur det mindre biotek-företagets perspektiv. Avgörande information var till exempel att utveckla de praktiska processerna kring att skicka och testa andras läkemedel samt några juridiskt viktiga punkter för att hjälpa att minimera riskerna när mindre biotek-företag använder open innovation.

Läs hela intervjun på News Øresund

Foto: LEO Pharma