Låga räntor, oljeprisfall och stark dollar får fart på konjunkturen

Konjunktur_april15_SEwebbEfter flera år av svag tillväxt ljusnar Öresundsregionens konjunktur och får draghjälp från övriga Europa. Stimulanserna från lägre räntor, lägre oljepris och svagare kronor och euro slår igenom och lyfter den privata konsumtionen. Lyftet är störst för Öresundsregionens viktigaste exportmarknader: Norden, Europa och USA.

Analysen i korthet:

 

Öresundsregionens BRP ökar med 2,9 procent under året

Vi prognostiserar att Öresundsregionen bruttoregionalprodukt, BRP, växte med 1,8 procent 2014 och växer med 2,9 respektive 2,9 procent 2015 och 2016. Lyftet syns främst för Själland som växte med 1,8 procent, men som framöver förväntas växa med 2,9 procent 2015 och 3,0 procent 2016. BRP-tillväxten i Skåne prognostiseras till 1,8 procent 2014, 2,8 procent 2015 och 2,7 procent 2016.

Starkare arbetsmarknad i Danmark…

Den förbättrade konjunkturen syns redan på arbetsmarknaden som förstärktes 2014. Vi prognostiserar en sysselsättningstillväxt på Själland med 1,3 procent om året 2015-2016, vilket gör att vi redan under höstmånaderna 2015 kan få se arbetslöshetstal mellan 4,0 och 4,5 procent på Själland.

…medan det går något långsammare i Skåne

Även i Skåne håller arbetsmarknaden på att förbättras. Vi prognostiserar en sysselsättningstillväxt med 1,4 procent om året 2015-2016, men arbetslösheten faller långsammare än i övriga Sverige och den är på sina håll besvärande hög.

Regionens mobiltelefonkluster kraftigt försvagat

Sony Mobile varslar 1 000 anställda och konsulter i Lund. Kvar efter uppsägningarna blir cirka 1 300 anställda och konsulter efter att besparingsprocessen är slutförd 31 mars 2016. Regionens en gång så stolta mobiltelefonkluster med Sony Mobile, ST Ericsson och Nokia har därmed blivit avsevärt svagare.


Klicka här för att läsa analysen


För mer information kontakta:

senioranalytiker och författare av rapporten
Anders Olshov
Mobil +46 (0) 733 33 66 60
anders.olshov@oresundsinstituttet.org

vd
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org