Köpenhamn på väg att få 17 nya badplatser – beslut på torsdag

Foto: News Øresund

På torsdag förväntas Köpenhamns kommunpolitiker besluta om att 17 nya badplatser ska införas runt om i staden. Flera av platserna nyttjas i praktiken som badplatser sedan tidigare, men efter torsdagens beslut kan badstegar monteras och badbojar placeras ut vid badplatserna. Det råder politisk enighet i frågan, så Köpenhamnarna kan se fram emot att få doppa sig på de nya badplatserna redan till sommaren, skriver Berlingske.

Under torsdagen fattar Köpenhamns kommunpolitiker inte bara beslut om 17 badplatser som kan färdigställas redan under året. Kultur- och fritidsförvaltningen i Köpenhamn har även lokaliserat sju potentiella badplatser som kan färdigställas inom de närmaste åren, om specifika utmaningar såsom vattenkvalitet och hamntrafik ses över. På sikt föreslår förvaltningen ytterligare sju badplatser som kan etableras om 5–10 år. (News Øresund)