Öresundsregionens konjunktur förstärks 2014-2015 – men rekordhög arbetslöshet i Malmö

Konjunktur_omslag-236x300Konjunkturläget i Öresundsregionen förstärks 2014-2015. Tillväxten i bruttoregionprodukten prognostiseras öka med 2,4 respektive 2,6 procent 2014 och 2015, att jämföra med 0,8 procent 2013.

Det visar en ny konjunkturprognos från Øresundsinstituttet, som samtidigt visar att Malmös arbetslöshet har dubblerats till över 15 procent sedan 2008.

Öresundsregionens konjunkturuppgång är bred och drivs av ökad privatkonsumtion, men också av ökad efterfrågan från Västvärldens ekonomier och ökade investeringar. Sysselsättningen prognostiseras öka med 1,4 procent 2014 och med 1,1 procent 2015, att jämföra med +0,8 procent 2013. Det motsvarar en ökning med 45.000 sysselsatta i år och nästa år. Köpenhamn ökar farten och agerar tillsammans med Skånes större städer draglok för den övriga regionen.

Konjunkturprognosen är gratis i sin helhet för medlemmar i Øresundsinstituttet.