Klimatsatsningar dominerar den svenska vårbudgeten

Den svenska regeringen satsar cirka två miljarder på klimat och miljö i vårbudgeten. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Cirka två av de 4,5 miljarderna som satsas i den svenska rödgröna regeringens vårbudget läggs på klimat och miljö. På det stora hela innebär dock inte vårbudgeten några stora förändringar jämfört med den årsbudget som klubbades i höstas, då riksdagen röstade igenom de nuvarande oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.

Den socialdemokratiska och Miljöparti-ledda regeringen med stödpartierna Centern och Liberalerna har inte något särskilt stort handlingsutrymme i vårbudgeten, framhöll finansminister Magdalena Andersson (S) då budgeten presenterades på onsdagen. Det beror enligt ministern som citeras i Sydsvenskan till stor del på att höstbudgeten innehöll skattesänkningar på 20 miljarder svenska kronor, och vårbudgeten får enligt regelverket inte innebära några förändringar av inkomstskatten.

Av de 4,5 miljarder som regeringen efter förhandling med stödpartierna alltså satsar i vårbudgeten läggs cirka två miljarder på miljö och klimat. Det handlar bland annat om stöd för att skydda och bevara naturområden, fortsatt bidrag för att sätta upp solceller och ökade resurser till arbetet med en ren havs- och vattenmiljö, bland annat insatser mot övergödning. 50 miljoner läggs också på att få fler nattåg till Europa.

Privatekonomiskt innehåller vårbudgeten inte några större nyheter, skriver Dagens Nyheter. Den största är troligen att avdraget för hushållsnära tjänster, det så kallade Rutavdraget, höjs från 25 000 till 50 000 kronor per år. Det är dock mindre än den höjning till 75 000 kronor som planerades i Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Liberalerna och Centern har fått igenom några satsningar på arbetsmarknaden i budgeten, bland annat sänkta arbetsgivaravgifter till unga under 18 år, skriver TT. Socialdemokraterna lyfter bland annat fram satsningarna på fler lärarassistenter och insatser mot hedersvåld.

Satsningarna ska finansieras genom bibehållen flygskatt, som enligt Moderaternas och Kristdemokraternas budget annars skulle ha slopats till sommaren. Dessutom höjs miljöskatterna, besparingar görs genom förändringar i hur biståndet räknas, det görs besparingar inom näringspolitiken och på äldreomsorgen – även om satsningar görs parallellt, och vuxenutbildningen byggs ut i långsammare takt. (News Øresund)