Kallelse till Øresundsinstituttets årsmöte/generalforsamling den 15 maj hos Form Design Center i Malmö med efterföljande dansk-svenska nätverksmöte och presentation av nya analyser

Medlemmarna kallas härmed till Øresundsinstituttets årsmöte/generalforsamling.

Dag: onsdag 15 maj 2019
Tid: kl 17.30- 19.30 inklusive efterföljande dansk-svenska nätverksmöte
Plats: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö
Förtäring: efter årsmötet serveras en enklare måltid

Anmälan skal ske via email til: info@oresundsinstituttet.org

Dagordning:

 1. Årsmötets/generalforsamlingens öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötessekreterare och justeringsperson
 4. Justering av röstlängd
 5. Prövning av om årsmötet/generalforsamlingen blivit behörigen sammankallad
 6. Styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse
 7. Fastställande av årsredovisning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för vd och styrelsen
 9. Val av styrelse
 10. Val av revisor
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 13. Fastställande av handlingsplan/strategi för nästkommande verksamhetsår
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets/Generalforsamlingens avslutande

Handlingar sänds ut i god tid innan årsmötet

Efter årsmötet inleds vårt dansk-svenska nätverksmöte där vi presenterar två helt nya analyser från Øresundsinstituttet:

Mentala gränshinder i Øresundsregionen
Analys gjord på uppdrag av Øresunddirekt och med finansiering från regeringskansliet. Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige, medverkar vid presentationen.

Dansk-svenska bolagsstyrelser och företagsledningar
Analys gjord i samarbete med Øresundsadvokater och Styrelseakademien Skåne.
Helle Ahlenius Pallesen, direkør Øresundsadvokater, medverkar vid presentationen.