Kallelse till årsmöte den 18 maj 2022

Øresundsinstituttets medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

Dag: 18 maj 2022
Tid: kl 16.30 – 18.00
Plats: Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö

Handlingar till årsmötet sänds ut senast en vecka före.

Vid årsmötet kommer Øresundsinstituttets analytiker att berätta om de senaste analyserna.

För anmälan – maila: info@oresundsinstituttet.org

Välkommen