Julhälsning från Øresundsinstituttet med datum för nästa års dansk-svenska nätverksmöten

God jul önskar vi på Øresundsinstituttets sekretariat: Johan Wessman, Louise Bideau, Jenny Andersson, Anna Palmehag, Henrik Smångs, Anne Slot Einarsson, Finn Möller och Erik Ottosson. Foto: News Øresund


Øresundsinstituttet önskar alla i vårt dansk-svenska nätverk en god jul och ett gott nytt år

Vi tackar våra medlemmar, vår styrelse och hela vårt dansk-svenska nätverk för ett gott samarbete under ännu ett händelserikt år. Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscenter som drivs utan vinstintresse med finansiering från 120 medlemmar i Danmark och Sverige: stat, regioner, kommuner, universitet och företag.

Vi hälsar tio nya medlemmar välkomna

Under 2023 har vi haft glädjen att välkomna tio nya medlemmar

Clarion Malmö Live
ESS Group
Malmö Arena
Skurups kommun
Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center
Svenskt Näringsliv
Sydsvenska handelskammaren
Vilmer Andersen
Älmhults kommun


Save the date: Øresundsinstituttets dansk-svenska närverksmöten 2024

Øresundsinstituttets har redan planerat för fem dansk-svenska nätverksmöten och specialresor under 2024:

18-19 januari: Guidning i Köpenhamn av organisationen StorSthlm med kommunstyrelsens ordförande i Stockholm och ett 20-tal kommuner i regionen. Vi möter Danmarks ambassadör i Sverige, Creative Denmark, Bloxhub, Gate 21, Dansk Arkitekturcenter, Dansk Erhverv, Udenrigsministeriet, Netcompany, Sveriges ambassadör i Danmark, Köpenhamns kommun, Dansk Industri, Realdania och Femern A/S. Jens Kramer Mikkelsen, director of urban development hos NREP och tidigare överborgmästare i Köpenhamn och fd vd för huvudstadens utvecklingsbolag By & Havn, guidar oss på båt genom Köpenhamns hamnområde och berättar personligt om stadens utveckling sedan 1990-talet. Ett borgmästarmöte med Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen arrangeras på Rådhuset och där även Malmö stads KSO Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Region Skånes regionstyrelses ordförande Carl Johan Sonesson (M) deltar.

8 februari: Øresundsinstituttets samhällsbyggar- och fastighetskonferens Real Estate Øresund arrangeras i Malmö. Klicka här för mer information och anmälan.

14 juni: Øresundsinstituttet arrangerar en endags bussresa från Malmö till Folkemødet i Allinge på Bornholm – Danmarks motsvarighet till svenska Almedalsveckan.

10 oktober: Øresundsinstituttet presenterar årets analys av samarbetet över Öresund, State of the region, vid ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassad i Köpenhamn.

November: Øresundsinstituttet arrangerar i samarbete med ØresundDirekt ett live-sänt gränshindermöte på Skånes landshövdings residens i Malmö. Mötet stöds av Nordiska Ministerrådet.

Under året kommer det även att planeras för workshops baserade på våra hållbarhetsanalyser.

Under 2023 arrangerade Øresundsinstituttet en rad möten och resor
9 februari Real Estate Øresund i Malmö. 27 april presenterade Øresundsinstituttet nya årsrapporten Øresundsindex tillsammans med Øresundsbron i en livesändning från Øresundsinstituttet studio i Malmæ. 3 maj hjälpte vi Sveriges ambassad i Köpenhamn att arrangera en forskningsresa till Lund för samtliga EU-ambassadörer i Danmark. 17 majarrangerades Øresundsinstituttets årsmöte med Fojab i Malmö som värd. 16 juniarrangerades en bussresa från Malmö till Folkemødet på Bornholm. 24-25 augusti arrangerades en kunskapsresa till Köpenhamn för ett 30-tal politiker och tjänstemän i Eslövs kommun. 5 oktober arrangerades ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassad i Köpenhamn. 7 november arrangerades ett live-sänt gränshidermöte med efterföljande rundabordssamtal på Landshövdingens residens i Malmö i samarbete med ØresundDirekt och med stöd av Nordiska Ministerrådet. 30 november arrangerades en kunskapsresa till Köpenhamn i samarbete med Länsstyrelsen Skåne.

 


14 analyser presenterades under 2023

Under 2023 har Øresundsinstituttet publicerat 14 analyser som har tagits fram på eget initiativ eller i samarbete med andra aktörer. Rapporterna består av den årliga kartläggnignen av samarbetet i regionen, fem rapporter inom serien Øresundsindex om integrationen och trafiken över Öresund, tre konjunkturrapporter, fyra hållbarhetsrapporter och en sammanställning av de svenska fastighetsinvesterarnas bestånd i Danmark.

Under 2024 fortsätter vi med det omfattande analysarbetet. I samband med konferensen Real Estate Øresund kommer en analys av offentligt ägda fastighetsaktörers bestånd och investeringsplaner att publiceras. Inom vårt hållbarhetsprojekt, som drivs i samarbete med Sparbanken Skåne, kommer en årsrapport att publiceras under våren och under hösten/vintern kommer vi att arbeta med en analys av arbetet med grön energi i Öresundsregionen. I maj och november publiceras analysen Skånsk konjunktur i samarbete med Sparbanken Skåne. Øresundsindex trafik publiceras i samarbete med Øresundsbro Konsortiet kvartalsvis och under våren kommer Øresundsindex årsrapport, som mäter utvecklingen för integrationen över Öresund, att publiceras. I oktober publicerar vi Øresundsinstituttets årliga analys av samarbetet över Öresund – State of the region.

Klicka här för att läsa Øresundsinstituttets analyser

Det dansk-svenska skatteavtalet, gränshinder och fasta förbindelser. Det är tre exempel på aktuella frågor som just nu diskuteras, utreds och förhandlas om i Öresundssamarbetet. Det senaste året har också belyst hur händelseförlopp i omvärlden påverkar, driver och hejdar utvecklingen i Öresundsregionen. Ett tydligt exempel är hur yttre säkerhetshot och nationell politisk hänsyn ligger bakom besluten om gräns- och id-kontroller. Kriget i Ukraina och den svenska Nato-ansökan skapar också ett närmare nationellt försvarssamarbete mellan länderna. Dessutom sätter den kommande ­Fehmarn­ Bält-tunneln ­fokus på utbyggnaden av järnvägen – även i Skåne. Att länderna just nu skiljer sig åt konjunkturmässigt med en rekordsvag svensk krona har ­skapat tydligare valutavinnare och -förlorare. 

Läs mer om detta i den åttonde upplagan av Øresundsinstituttet analys av det dansk-svenska samarbetet: State of the Region som publicerades i oktober i år.

Läs analysen här


Varje vecka sänder vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund ut veckobrev på danska och svenska

News Øresund ger våra danska läsare de senaste nyheterna om Öresundsregionen samt de viktigast nyheterna om politik, konjunktur och hållbarhet i Sverige. Våra svenska läsare får veta det viktigaste nyheterna om Öresundsregionen samt om politik, konjunktur och hållbarhet i Danmark.

Nu tar News Øresunds julledigt och våra veckobrev återkommer igen den 12 januari. Under uppehållet kommer vi att sända en temaspecial om digitalisering och hur det skapar stora skillnader mellan Danmark och Sverige när det gäller att digitalt integrera pendlare och danska ägare av svenska fritidshus.

Få nyhetsbrevet i din inbox

Använd QR-koden för att teckna ett gratis abonnemang på News Øresunds veckobrev samt för att få Øresundsinstituttets utskick.


För dig som ännu inte är medlem i Øresundsinstituttet – anmäl dig och bli en del i vårt stora dansk-svenska nätverk

Som medlem får du relevant kunskap om din omvärld utifrån ett Öresundsperspektiv. Vi ser till att din organisation får en bred bevakning av samhällsutvecklingen i regionen och tillgång till våra konferenser och medlemsmöten som skapar viktiga nätverks- och samarbetsmöjligheter. Medverka till att utveckla både din egen organisation och regionen – bli medlem av Øresundsinstituttet.

Analys – Håll dig uppdaterad om utvecklingen genom våra analyser
Fakta – Få snabb tillgång till kunskap genom vårt fakta- och statistikbibliotek
Nätverk – Delta på våra konferenser och medlemsmöten och bli en del av ett unikt nätverk
Nyheter – Ta del av relevanta nyheter om regionen via vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund
Är du interesserad eller vill veta mer? Skriv till oss på info@oresundsinstituttet.org

Læs mere om medlemskab 
her

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt gränsregionalt analys- och kunskapscenter som samlar över 100 aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn och akademin med målet att öka kunskapen om samhällsutvecklingen på båda sidor av Öresund.Som medlem i Øresundsinstituttet blir du en del av vårt dansk-svenska nätverk och får tillgång till nätverksmöten, fakta, analyser och nyheter om utvecklingen i Öresundsregionen.